V Lipníku nad Bečvou opravují silnici, objížďka vede přes nádraží

Lipník nad Bečvou 22. listopadu 2023 (PROTEXT) – V Lipníku nad Bečvou se musí motoristé i chodci vypořádat s uzavírkou dvou ulic. Město kvůli tomu vyjednalo s Českými drahami výjimku, kdy objízdná trasa vede přes nákladový prostor vlakového nádraží.

Miloslav Přikryl (Unie pro Lipník), starosta Lipníku nad Bečvou: „Konečně po delší době probíhá rekonstrukce silnice III. třídy v ulici Dr. Brzobohatého a v Nádražní ulici. Jde o komunikace, které patří Olomouckému kraji. Spravuje je správa silnic Olomouckého kraje. Po jejich rekonstrukci jsme dlouhá léta volali.“

Denisa Kramplová, odbor správy majetku, MěÚ Lipník nad Bečvou: „Komunikace Dr. Brzobohatého a Nádražní byly již ve velmi špatném stavu. Jsou hodně vytěžované těžkou dopravou. Najíždí se tam totiž na nádraží a řeší se překládka těžkého materiálu.“

Celková délka opravovaného úseku je asi 350 metrů. Problém je, že lokalita nádraží je oficiálně přístupná pouze touto, nyní uzavřenou cestou.

Miloslav Přikryl (Unie pro Lipník), starosta Lipníku nad Bečvou: „Proto jsme museli vést obslužnou nebo objízdnou trasu po přednádražním prostoru. České dráhy s tím souhlasily. Plocha, která slouží hlavně nakládce a vykládce, je v současné době používaná především i veřejnou dopravou. Je to účelová zpevněná plocha, ale České dráhy souhlasily s jejím využíváním po dobu uzavírky těchto dvou ulic.“

Přímá trasa k nádraží je uzavřena i pro chodce. Mnozí z nich ale zákaz vstupu nerespektují a prochází stavbou. To ale záhy ani fyzicky nepůjde, protože kromě investice Olomouckého kraje do nové silnice tady město Lipník provede další související práce.

Denisa Kramplová, odbor správy majetku, MěÚ Lipník nad Bečvou: „Na ulici Dr. Brzobohatého dojde k posunu veřejného osvětlení, které zasahovalo do obrub komunikace. Součástí stavby je i výměna povrchu chodníků na ulici Nádražní, kdy stávající asfaltový povrch bude nahrazen dlažbou.“

Miloslav Přikryl (Unie pro Lipník), starosta Lipníku nad Bečvou: „Celkové náklady města činí asi 2,5 milionu korun. Správa silnic investuje asi 6 milionů korun prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury.“

Práce jsou tady v plánu do 15. prosince 2023, pak má být provoz po opravené komunikaci obnoven.