V Karviné musí řidiči počítat s kolonami, opravuje se několik důležitých tahů městem

Karviná 18. dubna 2024 (PROTEXT) – Řidiče, kteří přijíždějí do Karviné z Ostravy a naopak, čeká zhruba měsíční dopravní omezení na ulici Ostravská. Od 15. dubna tady začaly práce z důvodu opravy povrchu silnice I/59.

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD ČR: „Výměnu asfaltu Ostravské ulice provedeme do konce měsíce mezi mostem přes Olši a mimoúrovňovou křižovatku na silnici I/67. Práce proběhnou po polovinách za provozu zúženého do jednoho pruhu pro každý směr.“

Práce jsou rozděleny do dvou etap. První potrvá do 21. dubna, druhá bude hned od 22. dubna navazovat a skončí o týden později. V průběhu první etapy je umožněno levé odbočení autobusů při výjezdu z místní komunikace ulice Lešetínská směrem do města. Během pokládky nového povrchu při druhé etapě stavby bude křižovatka silnice I/59 s místní komunikací ulice Lešetínská uzavřena po dobu nezbytně nutnou.

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD ČR: „Autobusové zastávky Karviná-Fryštát Lešetínská a Karviná-Staré Město Osada nebudou obsluhovány, dojde také ke změně trasy některých autobusů a to čísla 513, 514 a 520.“

Není to jediná dopravní komplikace v Karviné. Začaly také práce na kovonském mostě, které povedou k jeho demolici.

Tomáš Danihlík, vedoucí střediska Karviná Správy silnic MSK: „Omezení se týká kompletní dopravy je převedena po náhradní objízdné po ulicích tř. Osvobození, ulice 17. listopadu a Rudé Armády.“

Chodci a cyklisté se přes most dostanou, musí ale využívat pouze přilehlé chodníky, nesmí z důvodu bezpečnosti vystupovat na vozovku, která se začne 17. dubna frézovat. Samotná demolice začne v květnu, do té doby bude postavena provizorní lávka pro pěší a cyklisty.

Tomáš Danihlík, vedoucí střediska Karviná Správy silnic MSK: „Celková uzávěra je naplánovaná až do 30. 11. 2024.“

V současné době také stále běží první etapa opravy na ulici Borovského od univerzity ke křižovatce s ulicí Kosmonautů. Od této křižovatky nahoru k ulici Na Kopci bude probíhat oprava od 29. dubna. Prozatím tady došlo k úpravě značek týkající se možného parkování.

Edita Novotná, mluvčí společnosti Strabag: „Parkování bude povoleno pondělí až sobotu od 16 hodin odpoledne do 6 hodin ráno a v neděli bez omezení.“

Probíhá také oprava komunikace na ul. Víta Nejedlého. Oprava bude zahrnovat výměnu povrchu komunikace, výměnu obrubníků a opravu odvodnění. Práce budou probíhat dva měsíce. Po dobu opravy nebude umožněno parkování vozidel a že je nutné respektovat aktuální dopravní značení.

Informace jsou průběžně aktualizovány na webových stránkách města, Správy silnic MSK a také na sociálních sítích města.

 

Zdroj: POLAR televize Ostrava