V Hroznové Lhotě opravují nebezpečnou křižovatku, kde se stala tragická dopravní nehoda

Hroznová Lhota 9. října 2023 (PROTEXT) – Před devíti lety, tedy v roce 2014, došlo k tragické dopravní nehodě na křižovatce dvou silnic třetí třídy v Hroznové Lhotě. Skončila smrtí dvanáctiletého chlapce, který vstoupil na přechod pro chodce, kde ho srazilo osobní auto. Jeho řidiče soudy odsoudily, nicméně bezpečnostní audit konstatoval, že rozhledy před přechodem nejsou dostatečné a křižovatka je nebezpečná. Jihomoravský kraj ji teď proto opravuje.

Libor Olšák, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje: „V Hroznové Lhotě upravujeme křižovatku silnic III/492 a III/4995, a to na základě závěrů bezpečnostního auditu, který tam vytipoval bezpečnostní rizika. Dojde k odstranění těchto závad, současně dojde k výměně všech konstrukčních vrstev vozovky, upravě odvodnění, nové budou obruby, přídlažba, autobusové nástupiště se zálivem i obratiště autobusů se zastávkou.“

Dopravu v Hroznové Lhotě řídí semafory. Auta ale musí v křižovatce odbočit na Tvarožnou Lhotu a Kněždub. Přímý směr na Tasov a Velkou nad Veličkou je uzavřený. Totéž platí opačně, tedy z Tasova. Řidiči, kteří míří na Velkou nad Veličkou mohou použít objízdnou trasu po místní komunikací, kde byla dočasně odstraněna značka Průjezd zakázán. Silnice je důležitou spojnicí na Horňácko a panuje na ní čilý provoz. Zdržení na semaforech a na objížďce je ale pouze v minutách, a tak se nevyplatí hledat jinou trasu. Součástí prací je také přeložka vodovodu a napojení místních komunikací. Jihomoravský kraj bude stát rekonstrukce křižovatky 9 milionů 300 tisíc korun.

Libor Olšák, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje:„Současně bude obec dělat rekonstrukci chodníku, přeložku vodovodu, rekonstrukci veřejného osvětlení a vegetační úpravy, což si vyžádá 3,8 milionů s DPH.“

Práce se tu zdržely kvůli archeologickému nálezu. Odborníci z Masarykova muzea, kteří tu prováděli záchranný archeologický výzkum, našli kruhové jámy a pec z období vrcholného středověku. Výzkum už ale skončil, a pokud nedojde k dalším objevům a dovolí to počasí, měla by stavba být hotova do konce letošní stavební sezony, tedy v listopadu.