V Hodoníně se otevřel nový Dům přírody

Hodonín 1. června 2024 (PROTEXT) – Stovky lidí přilákalo slavnostní otevření Domu přírody v Hodoníně. Moderní stavba, za jejímž vznikem stojí také Nadace Karel Komárek Family Foundation, má za cíl přiblížit přírodní krásy národní přírodní památky Hodonínská Dúbrava. Na stavbě domu, jehož investorem je město Hodonín, se podílela Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Kromě nadace jeho vznik podpořil Jihomoravský kraj a Ministerstvo životního prostředí ČR.

V pořadí 13. Dům přírody v ČR se 1. června otevřel veřejnosti. Architektonicky zajímavý objekt, který vznikl přestavbou někdejší mateřské školy na vstupní bránu do blízké Hodonínské Dúbravy, se stavěl od začátku roku 2022. Podobu jeho vnější expozice ovlivnilo tornádo, které v červnu 2021 zpustošilo okolí domu a přilehlou lokalitu. Finanční pomoc ve výši 15 milionů poskytla rodinná nadace manželů Komárkových.

„Naše nadace se bezprostředně po tornádu rozhodla, že se bude angažovat při obnově veřejného prostoru Hodonína. Dům přírody se zahradou je prvním výsledkem dlouhodobé snahy spolupracujících organizací vytvořit unikátní prostor, který bude sloužit lidem všech generací. Zůstáváme v místě nadále aktivní, protože po finanční i odborné stránce pomáháme na dalších šesti projektech,“ uvedl předseda správní rady Nadace KKFF Karel Komárek.

Návštěvníky zaujme především druhé nadzemní podlaží. Nadstavba má celoskleněnou dřevěnou konstrukci a vnitřní prostor zdobí stylizované ztvárnění světlého lesa, Hodonínské Dúbravy. Právě tato národní přírodní památka se řadí k nejcennějším botanickým lokalitám v České republice. Střídají se v ní suchá stanoviště s mokřady, což umožňuje růst stepních i vlhkomilných druhů.

„Návštěvníci se populárně-naučnou formou seznámí nejen s flórou a faunou Dúbravy, ale také se zajímavými biotopy Hodonínska. Jsem rád, že se nám, i díky finanční pomoci několika partnerů, které si velmi ceníme a děkujeme za ni, podařilo vytvořit moderní edukativní středisko, které návštěvníkům přiblíží přírodu regionu. Věřím, že se nový Dům přírody stane vyhledávaným cílem pro návštěvníky města,“ řekl starosta Hodonína Libor Střecha.

Výstavba Domu přírody Hodonínské Dúbravy, jehož součástí jsou kromě vlastního objektu, také vnitřní a vnější expozice (zahrada), stála 109,2 milionu korun. Projekt byl podpořen z více zdrojů, kromě Operačního programu Životní prostředí, prostřednictvím MŽP ze státního rozpočtu z Národního plánu obnovy, přispěla Nadace Karel Komárek Foundation a Jihomoravský kraj.

Základní číselné údaje:

Náklady celkem: 109,2 mil. Kč

Dotace celkem: 50,4 mil Kč

Stavební práce: únor 2022–říjen 2023

Realizace zahrady: prosinec 2023–květen 2024

Kontakt:

Lukáš Pfauser

PR manažer

Nadace KKFF

lukas.pfauser@komarekfoundation.org

ČTK Connect ke zprávě vydává přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.