V hlavním městě bude podepsána tzv. Pražská deklarace

Praha 5. prosince 2023 (PROTEXT) – Slavnostní okamžik nastane ve čtvrtek 7. prosince 2023 ve 13:00 v rezidenci primátora hlavního města na zasedání Politického výboru Rady evropských obcí a regionů (CEMR). Autory této iniciativy jsou Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) a partnerské svazy z Rakouska, Maďarska a Slovenska.

Jak uvádí předseda SMO ČR František Lukl, dokument shrnuje klíčové návrhy a obavy pro dosažení prosperity a udržitelnosti Evropy a zdůrazňuje klíčovou roli místních a regionálních samospráv při řešení významných problémů, kterým obce a regiony čelí v první linii.

Deklarace zdůrazňuje nutnost aktivní účasti místních a regionálních samospráv na tvorbě politik EU a upozorňuje na rizika spojená s nedostatečným zapojením do rozhodování. Mezi tato rizika patří například nespravedlivé rozdělení zátěže mezi regiony nebo otázka nedostatečného dlouhodobého financování přechodu na udržitelnost. Text také vyjadřuje obavy z možných překážek pro dosažení cílů Zelené dohody a ekonomické stability místních komunit.

Překážkou mohou být negativní sociální dopady a nerovnosti vyplývající z přechodu na zelenou ekonomiku, zejména v regionech závislých na průmyslu a fosilních palivech. V prohlášení se zdůrazňuje, že je důležité aktivně tyto problémy řešit.

Jako zásadní problém je uveden nesoulad mezi uloženými požadavky a skutečnými možnostmi jednotlivých zemí, varuje se tedy před univerzálním přístupem. Dokument naléhavě vyzývá tvůrce politik EU, aby strukturálně začlenili lokální a regionální úroveň do procesu tvorby politik a kladli důraz na decentralizaci pro dosažení efektivních výsledků. Samosprávy se dlouhodobě snaží o skutečnou partnerskou spolupráci mezi národní a místní/regionální úrovní, také v procesu stanovování realistických cílů v rámci Zelené dohody.

K posílení podpory nadnárodní infrastruktury a přeshraniční spolupráce vyzývá deklarace k posílení mechanismů, jako je evropský přeshraniční mechanismus 2.0. a upozorňuje, že je potřeba zjednodušit administrativní překážky pro přístup k prostředkům z přímo řízených programů EU.

Závěrem apeluje Pražská deklarace na nutnost spolupráce a silnějšího partnerského přístupu – pouze prostřednictvím těchto opatření lze dosáhnout společných cílů v oblasti klimatu a sociální udržitelnosti, zajistit prosperitu a blahobyt občanů a zároveň vybudovat Evropu, která bude připravena na budoucí události.