V čele nejmodernějších technologií: Vývojář špičkových systémů lékařského zobrazování VITAL HealthCare debutuje na CMEF

Šanghaj 13. dubna 2024 (PROTEXT/PRNewswire) – VITAL HealthCare, jedna z pěti hlavních divizí skupiny VITAL, zaznamenala 11. dubna 2024 ohromující debut na 89. mezinárodním veletrhu zdravotnické techniky China International Medical Equipment Fair (CMEF) v Šanghaji. Společnost VITAL HealthCare, která čerpá z klíčových kapacit skupiny v oblasti výzkumu a vývoje (R&D) i bohatých zdrojů špičkových materiálů, přístrojů, modulů a systémových R&D zdrojů, si při této své první prezentaci získala pozornost perspektivním plánem vývoje produktů.

V rámci veletrhu také odhalila portfolio pokročilých zobrazovacích řešení. Na prvním místě se představil právě vyvíjený systém pro výpočetní tomografii s počítáním fotonů (photon counting computer tomography, PCCT) – VITA PCCT, metoda CT zobrazování nové generace, která změní budoucnost obrazové diagnostiky. Dále byly představeny také připravované systémy VITA 7,0T pro MRI s ultravysokým polem a VITA PET/CT či na trhu již dostupný supravodivý MRI systém ASTA 1,5T. Tyto produkty, disponující každý svými unikátními přednostmi, představují nosné sloupy časné detekce a přesné diagnostiky zdravotních problémů. Jsou také ukázkou odhodlání společnosti VITAL HealthCare stát v čele vývoje nejmodernějšího lékařského zobrazování a budovat celooborovou soustavu špičkových medicínských zobrazovacích produktů.

Technologie PCCT, která revolučním způsobem mění konvenční CT, využívá tomografii založenou na počítání fotonů s využitím detektorů CZT (telurid kadmia-zinku, CdZnTe), která umožňuje počítat elektrické náboje vytvořené jednotlivými fotony a analyzovat úroveň jejich energie pro přesné měření a záznam každého procházejícího fotonu rentgenového záření, přinášející bezkonkurenční zobrazení detailů vnitřních struktur. Inovace přímého zobrazování PCCT překonává omezení konvenčního CT zobrazování spočívající v přeslechu, elektronickém šumu a mísení energetických hladin, čímž výrazně zvyšuje rozlišení obrazu, které je zásadní pro přesné zaměření i nepatrných abnormalit. Zvýšená citlivost a přesnost PCCT díky počítání fotonů navíc umožňuje lepší zobrazování při nižší radiační zátěži, čímž se minimalizují rizika ozáření pacientů. PCCT také vyniká ve skutečně multispektrálním zobrazování díky své schopnosti rozlišovat látky a tkáně podle různých energetických signatur fotonů. V době, kterou charakterizuje změna a inovace, musí špičkové medicínské zobrazování obstát v duálním prostředí příležitostí a překážek. Společnost VITAL HealthCare je připravena díky posílení investic do výzkumu a vývoje a zvýšení svého technologického náskoku rozšířit svůj dosah na trhu a zároveň prostřednictvím synergických partnerství podpořit společný růst globálního sektoru medicínského zobrazování.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2384764/VITA_PCCT.jpg

KONTAKT: yuman.wu@alltechmed.com