Úspory vody umožní provoz nových jaderných zdrojů v Česku

Praha 13. října 2022 (PROTEXT) – Společnost MVM EGI se zúčastnila konference Jaderné dny 2022 v Plzni, kde Balázs Lakatos (ředitel pro rozvoj obchodu a vztahy s vládou) přednesl prezentaci o systémech chlazení typu Dry-Wet pro úsporu vody při chlazení jaderných elektráren. Ve svém vystoupení kladl důraz zejména na budoucí nedostatek vody a extrémní sucha, pro které je Dry-Wet technologie úspory vody dlouhodobým řešením.

Podle posledních studií se při výrobě energie celosvětově spotřebuje ročně přibližně 52 miliard m3 sladké vody. Na této vysoké spotřebě vody se podílejí především elektrárny, které ji potřebují pro své chladicí systémy. Technologii tzv. mokrého chlazení využívají elektrárny na fosilní paliva a jaderné elektrárny. Klimatické změny a výkyvy počasí, kterých jsme svědky v posledních letech, předznamenávají nedostatek vody i v budoucnu. V letošním roce Evropa zažívala nejhorší sucho za posledních 500 let. Elektrárny se potýkají s nedostatkem vody a potřebují řešení, která by snížila jejich závislost na vodě. Očekává se, že ekologická a ekonomická hodnota vody budou uznána jako hlavních kritéria, a tím se v krátkodobém horizontu zvýší náklady na její využívání. Společnost MVM EGI je již více než 50 let lídrem v energetice na mezinárodní úrovni, a to díky vlastním systémům chlazení úsporných na vodu (jako je např. patentovaný Hellerův systém). Jaderná elektrárna je dlouhodobou investicí, takže investoři a generální dodavatelé, musí myslet na kritickou situaci nedostatku vody v budoucnu, a to s časovým horizontem okolo 60 let. Společnost MVM EGI může nabídnout řešení, které pomůže v budoucnosti vyrábět čistou energii bez využívání vzácných vodních zdrojů. V prezentaci přednesené v Plzni 14. září 2022 na konferenci Jaderné dny pan Lakatos na příkladech ukázal, jak tato dlouhodobá investice vypadá v číslech. Konkrétně, o kolik nižší jsou náklady životního cyklu systému Heller pro elektrárnu o výkonu 700 MW a náklady životního cyklu Dry-Wet systému chlazení pro jadernou elektrárnu o výkonu 1200 MW ve srovnání se systémy mokrého chlazení. Jako hlavní poselství své prezentace pan Lakatos uvedl, že „můžeme snížit spotřebu vody v chladicím systému jaderné elektrárny v Dukovanech pomocí Dry-Wet chladícícho systému až o 85 %. Díky našemu unikátnímu řešení může jeden blok jaderné elektrárny ušetřit ~20 milionů m3 vody ročně (v případě bloku JE o výkonu 1200 MW)“. Kromě toho zmíněné řešení chlazení typu Dry-Wet představuje dodatečné zabezpečení mezi jaderným ostrovem a okolním životním prostředím mj. s podstatným snížením viditelné parní vlečky z komínových chladících věží.

Hellerův systém:

Heller System®, vynalezený společností EGI v Maďarsku na počátku 50. let 20. století, si získal celosvětové uznání jako nejlepší volba nepřímého suchého chlazení. Systém nepřímého suchého chlazení Heller je použitelný jako studená koncovka všech druhů parních cyklů včetně elektráren na fosilní paliva, jaderných, solárních a elektráren na biomasu.

Více informací:
https://mvmegi.mvm.hu/TermekekEsSzolgaltatasok/SzarazhutoRendszerek/HellerIndirectDryCoolingSystems

Kontakt:

e-mail: office@cappa-cooling.eu