Úspěšné benefiční koncerty v kostelích přinesly více než bylo očekáváno

Ostrava 7. února 2024 (PROTEXT) – Ostrava, Frýdek-Místek, Karviná, Orlová, Čeladná – prosinec 2024

Za 20 let existence benefičních koncertů v kostelích ve městech Ostrava, Frýdek-Místek, Karviná, Orlová a obci Čeladná dosáhl pořádající spolek Madleine mimořádných úspěchů. Díky laskavosti a štědrosti občanů i firem a podpoře obcí a Moravskoslezského kraje překročily finanční prostředky vybrané v rámci těchto událostí původní plány. Vybralo se 307 744 korun.

Získané prostředky prospějí dětem z 6 dětských domovů

Díky těmto koncertům získal spolek Madleine dostatek finančních prostředků na podporu dětí z jednotlivých dětských domovů. Děti si budou moci užít plánované letní pobyty a těšit se z nového sportovního vybavení. Finance, které byly vybrány nad rámec stanoveného cíle, budou využity na osobní rozvoj vybraných dětí z dětských domovů v oblasti kultury a sportu. Tyto děti vybírají ředitelé jednotlivých dětských domovů.

Finanční prostředky byly pečlivě shromažďovány na transparentním účtu, sbírka byla schválená Moravskoslezským krajem. Finance přicházely jak od občanů, tak od firem. V této době, kdy společenská odpovědnost hraje klíčovou roli, je důležité zdůraznit, že i děti z dětských domovů a pěveckých sborů se zapojily do této akce, přispívající k soudržnosti a dobré atmosféře v regionu. Akce se konala pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje, který k akci samotné sdělil: „V dětských domovech se setkáváme s celou řadou smutných dětských osudů a životních příběhů. Ani sebehodnější teta nenahradí zázemí opravdové rodiny, a tak si děti, které v domovech musí vyrůstat, naši pomoc a péči zaslouží. A nejedná se jen o hmotné dárky a peníze. Důležitá je také upřímná pozornost a zájem, uznání a ochota. Proto jsem rád, že se v adventním čase mohou lidé v několika kostelech v regionu s těmito dětmi setkat, zatleskat jim a povzbudit je,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška.

Poděkování za podporu a spolupráci

Zástupkyně spolku Madleine Marcela Krplová srdečně děkuje všem, kdo přispěli k letošnímu ročníku benefičních koncertů: „Dvacet let této práce je nejen o obrovské radosti, ale také o posílení smyslu našeho podnikání a úspěchu, který spočívá v užitečnosti pro náš region. Další rok už nám začal. Téma koncertů pro letošní rok jsme zvolili Radost a přátelství. Věříme, že v prosinci v kostelích uvidíme opět skvělou spolupráci děti a dospělých, během roku budeme tvořit náramky přátelství, kterou budou k následnému prodeji. Máme obrovskou radost, že v dalším ročníku se rozrosteme o podporu dalšího dětského domova a to opavského.“

Sbírkový transparentní účet je otevřený a pokud by se našel další dárce pro dětské domovy, jeho číslo je 327621706/0300, na stránkách www.madleine.cz se dozvíte vše podstatné.

Pro další informace:

Vendula Friedelová

vendula.friedelova@madleine.cz

Partneři spolku Madleine

· Moravskoslezský kraj

· Statutární město Ostrava – obvod Radvanice a Bartovice

· Statutární město Ostrava – obvod Moravská Ostrava a Přívoz

· město Orlová

· město Karviná

· obec Čeladná

· město Frýdek-Místek

· VÍTKOVICE STEEL, a. s.

· Veolia Energie ČR, a.s.

· Nadace LANDEK Ostrava

· Lesy České republiky, s.p.

· Agentura Orange s.r.o.

· časopis PROGRAM

· Městský dům kultury Karviná

· Dům kultury města Orlové

· Turistické informační centrum Frýdek-Místek

· SANIT, s.r.o.

· Tiskárna Baloušek, s.r.o.

· Obrusník s.r.o.

· RBP, zdravotní pojišťovna

· Nákupní centrum Géčko Ostrava

· POINT CZ, s.r.o.

· Golf Park Lhotka

· OMLUX, spol. s r.o.

· Zámeček Petrovice a.s.

· Cestovní a vzdělávací agentura VIA OPTIMA

· FORLEX s.r.o., advokátní kancelář

· Advisio marketing s.r.o.

 

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.