Úspěch obcí ve stavebním zákoně: Dostupnost stavebních úřadů zůstane zachována

Praha 24. března 2023 (PROTEXT) – Poslanci schvalují ve třetím čtení novelu stavebního zákona, která zachovává funkční kompletní síť stavebních úřadů i na malých obcích. Sdružení místních samospráv ČR podobu novely vítá, neboť díky ní zůstane stavební řízení nadále dostupné i pro stavebníky z menších obcí. O novele bude následně hlasovat Senát.

„Podoba novely stavebního zákona, díky které bude v obcích nadále fungovat kompletní síť stavebních úřadů, je úspěchem našeho mnohaletého úsilí. Díky obrovské a vytrvalé podpoře samotných starostů a také ochotě vlády s námi jednat, jsme dosáhli zachování dostupnosti a kvality stavebního řízení, a to zejména i pro občany na malých obcích,“ říká předsedkyně SMS ČR a poslankyně Eliška Olšáková.

Zrušení několika set stavebních úřadů, s čímž počítal nový stavební zákon, by podle SMS ČR reálně vyústilo ve větší chybovost, průtahy a kolaps stavebního řízení v České republice.

„Nynější novela stavebního zákona zajistí plynulé fungování stavebních úřadů a zároveň dává prostor začít pracovat na postupné digitalizaci stavebního řízení, což povede ke snížení administrativy, a ještě rychlejšímu povolování staveb,“ říká Věra Kovářová, poslankyně a členka předsednictva SMS ČR, která se nejen v Poslanecké sněmovně stavebnímu zákonu a hájení zájmů menších obcí v posledních letech intenzivně věnovala.

„Postupující digitalizace pravděpodobně povede k budoucímu zeštíhlení sítě stavebních úřadů. Bude to ale přirozený proces na základě rozhodnutí zástupce samosprávy, a ne pokynem shora. V SMS ČR jdeme digitalizaci vstříc například podporou obcí v podobě jednoduchého řešení DTMka, které jim pomůže splnit všechny nové povinnosti související s vytvářením krajských digitálních technických map,“ dodává Eliška Olšáková.

Novela navrací smíšený model výkonu stavební agendy do obcí a měst. Seznam stavebních úřadů nebude součástí zákona, jak bylo původně navrženo, ale bude vydáván vyhláškou a průběžně aktualizován, což byl návrh Sdružení, které celou dobu bojovalo o zachování celé sítě. Znamená to, že bude soustava flexibilnější co do vzniku a zániku úřadů a bude moci reagovat na aktuální potřeby v území, což byla jedna z našich zásadních připomínek.

Kontakt pro další informace:

Šárka Kuželová, tisková mluvčí SMS ČR, kuzelova@smscr.cz

O Sdružení místních samospráv ČR

Sdružení místních samospráv ČR je nevládní apolitická organizace s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. Ze širokého spektra aktivit ve prospěch samospráv lze zmínit především prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové určení daní). Agenda SMS ČR dnes zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, prezentaci a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů venkova a jeho obyvatel a spolupráci v boji proti korupci ve veřejné správě. SMS ČR je silným partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR. Sdružuje více než 2200 obcí a měst v ČR.