Usnesení rady poskytovatelů (Poradní orgán ministra zdravotnictví ČR) ze dne 09.01.2024

Praha 11. ledna 2024 (PROTEXT) – Rada poskytovatelů zdravotní péče, která je externím odborným poradním sborem ministra zdravotnictví, reprezentující všechny skupiny poskytovatelů zdravotních služeb, jejímž účelem je efektivní naplňování zdravotní politiky ministerstva zdravotnictví v oblasti poskytování zdravotní péče, se na svém posledním jednání v úterý 9. ledna 2024 usnesla na těchto bodech:

Rada poskytovatelů nepovažuje způsob řešení prosincové protestní akce „mladých lékařů“ a odborářů za správný. Jedná se o další z řady nestandardních politických kroků, který sice krátkodobě zklidnil situaci, ale nepřináší žádné systémové řešení personálních problémů českého zdravotnictví. Naopak taková řešení odkládá, což povede v budoucnosti k eskalaci stávajících potíží.Rada poskytovatelů odmítá politické zásahy do systému veřejného zdravotního pojištění. Roli zdravotních pojišťoven a jejich suverenitu je třeba posílit, nikoliv ji oslabovat.Rada poskytovatelů odmítá zásahy státu do odměňování zdravotníků a vytváření jednotných platových tabulek pro všechny poskytovatele zdravotních služeb. Proto Rada poskytovatelů zásadně odmítá vytvoření zvláštního zákona o odměňování pracovníků ve zdravotnictví.Rada poskytovatelů odmítá zavádění výsluh pro lékaře v nemocnicích.Rada poskytovatelů odmítá bezdůvodné zvýhodňování jednoho segmentu na úkor jiných skupin poskytovatelů zdravotních služeb.Rada poskytovatelů vyzývá všechny zainteresované, aby upustili od dalšího plýtvání prostředky veřejného zdravotního pojištění na plošné navyšování platů selektované skupině zdravotníků bez vazby na zvýšení efektivity a produktivity zdravotní péče poskytované pacientům a podobných nekoncepčních návrhůZároveň Rada poskytovatelů vyzývá ministra zdravotnictví, aby připravil návrh skutečně systémových změn ve struktuře a organizaci poskytování zdravotní péče zaměřené na zvýšení efektivity a produktivity zdravotního systému, které jediné mohou být skutečným řešením problémů (nejen personálních) českého zdravotnictví.V souvislosti s tím Rada poskytovatelů vyzývá MZ, aby urychleně připravilo novelu Vyhlášky o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb a systému postgraduálního vzdělávání. 

Za správnost:

MUDr. V. Dvořák, Ph.D. předseda