Unikátní řešení pro optimalizaci závlah v Praze 2 má skvělé výsledky

Praha 20. července 2022 (PROTEXT) – Narůstající nedostatek vodních zdrojů se v posledních letech stal celosvětovým problémem. Praha 2 proto po úspěchu pilotního projektu z minulého roku rozšířila chytré zavlažování i o Riegrovy sady. Díky optimalizaci závlahy snížila spotřebu vody o 53 % a zlepšila stav zeleně.

Praha 2 navázala minulý rok v rámci programu Udržitelná dvojka spolupráci s českou technologickou firmou CleverFarm. Ta dodala městské části řešení Inteligentní závlahy fungující na inteligentních IoT senzorech a aktuálnímu monitoringu půdy.

Dle výsledků nejnovější analýzy se jednalo o pragmatické řešení spojené s dlouhodobou udržitelností, které má významný přínos již nyní. Chytré řešení ušetřilo během necelých tří měsíců Praze 2 více než tisíc krychlových metrů vody, což dělá více než polovinu původní spotřeby.

Systémy zavlažují na různých místech různou měrou

S podobnými výsledky se setkal i pilotní projekt v Sadech Bratří Čapků, kde klesla spotřeba vody konkrétně o 56 %. Celý proces stojí na myšlence tzv. variabilního zavlažování. Standardní zavlažovací systémy se automaticky spouštějí v nastavených časových intervalech, což vede k nevyváženému dávkování vody a celkové neefektivitě. Některé místa v parku proto trpěla na sucho, kdežto o pár metrů dál, se stejnou měrou závlah, byla půda promočená.

Řešení CleverFarm využívá na různých místech různou míru zavlažování. Inteligentní systém upravuje v reálném čase zavlažování tak, aby se automaticky přizpůsobovalo naměřeným hodnotám. V letošním roce se tento inovativní systém podíval i do Riegrových Sadů, jednoho z nejnavštěvovanějších míst v Praze.

“Opět cílíme na úsporu vody, která díky našemu řešení dosahuje více jak 50 %. A jak ukazují výsledky, tak se jedná o velmi reálné hodnoty. Úspora vody navíc není na úkor kvality, právě naopak. Mezi naše cíle patří i kvalitnější městská zeleň, která se za standardních podmínek zavlažuje budťo příliš, nebo nedostatečně. Ideální poměr je takřka nevídanou raritou,” uvádí Vojtěch Malina, výkonný ředitel společnosti.

Systém dobře reaguje i na období sucha, odhalil i chybějící senzory

Průměrná noční závlaha v Riegrových sadech spotřebuje 20 metrů krychlových vody, což odpovídá ekvivalentu 1,6 mm srážek na metr čtvereční. Což je pro období sucha s vysokou mírou odpařování málo. Pro srovnání – v červnu se za den odpařilo až 6 mm srážek.

Chytré senzory ukazují aktuální míru vlhkosti půdy, čímž lze plánovat a zvyšovat maximální míru zavlažování s ohledem na aktuálně panující podmínky. To se týká hlavně nejexponovanějších míst v parcích, pro která je kvalita trávníku stěžejní.

“Zjistili jsme, že v projektové dokumentaci z roku 2008 jsou zaznačeny sprinklery, které v parku chybí. Systém nás na to včas upozornil, takže jsme mohli ihned reagovat. Zavlažování jsme upravili s ohledem na to, zda je pro konkrétní místo primární kvalita trávníku, nebo úspora vody. Následně jsme našli vhodnou rovnováhu. Spotřebu vody jsme tím snížili na 7,4 metrů krychlových za den a minimální úspora se pohybuje kolem 52 korun na metr krychlový,” dodává Vojtěch Malina.

Praha 2 investuje do zdravé budoucnosti

Kvalitní a udržovaná zeleň patří mezi nezanedbatelné přínosy chytrého hospodaření. Udržování parků a výsadba dřevin jsou elementy, které mají ekologický i estetický dopad a utváří kvalitu života. Obzvláště ve městech s vyšší populací. Zde ovšem investice do budoucna nekončí. Praha 2 se rozhodla i pro další kroky, které jdou ruku v ruce s environmentálním přínosem pro životní prostředí.

„Jako moderní a progresivní městská část plně podporujeme rozvoj moderních technologií, které se zasadí v péči o zeleň, veřejná prostranství a další nám svěřený majetek. Kromě chytrých závlah využíváme i další technologicky pokročilá řešení,” uvádí zastupitel městské části Prahy 2 Jan Recman, který je zodpovědný za chytrá řešení v rámci projektu Udržitelná dvojka. “Tato řešení spadají například do oblasti energetiky a nakládání s odpady, budování dobíjecích stanic pro elektromobily nebo instalace chytrých lamp. Pro Prahu 2 se jednoznačně jedná o takové investice, které se nám dle propočtů několikanásobně vrátí.“

Kontakt:

Adam Severa

CleverFarm, a.s.

adam.severa@cleverfarm.cz

www.cleverfarm.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.