Unikátní centrum pro mládež v Mladějovické tvrzi u Strakonic

Mladějovicko (Strakonicko) 15. března 2024 (PROTEXT) – Za podpory fondů z Lichtenštejnska, Islandu a Norska v rámci fondů EHP a spolku pro záchranu a obnovu tvrze vzniká v Mladějovické tvrzi u Strakonic unikátní kulturní centrum pro mládež.

Mladí lidé zde budou získávat dovednosti, jak své umění zviditelnit, upozornit na něj a proniknout do sítí.

Česká (ale i Slovenská) republika disponují největším množstvím mladých umělců na světě, a to díky obrovské síti ZUŠ (531 škol). Ke škodě je, že většina absolventů se již dále nerozvíjí a jejich umění zůstává zapomenuto.

Cílem centra je ukázat mladým umělcům způsoby, jak jejich dovednosti „prodat“ do světa tak, abychom neztráceli talenty, ale naopak motivovali další mládež.

Již od letošního léta bude tvrz disponovat komplexním zázemím pro audiovizuální a grafický záznam veškerého umění včetně tance a divadla včetně digitálního zpracování výstupů. Mladí umělci se zde budou moci krátkodobě, ale i dlouhodobě ubytovat a stravovat, pořádat výstavy, prezentovat se na divadelní, či filmové scéně, pořádat vernisáže, plenéry, či pracovní semináře lektorů.

V současnosti probíhají dokončovací práce a během jara dojde již k částečnému zkušebnímu provozu a během léta dojde k plnému zprovoznění.

Z původní zříceniny zanechané místním JZD uvidíte krásné renesanční sídlo z 16. století, které je již nyní částečně přístupné pro veřejnost. V obou budovách byla v uplynulých letech zrestaurována řada sálů s vyřezávanými dřevěnými stropy či hřebínkovými klenbami. Jedna z budov má ručně tesaný renesanční krov zastřešení ručně vyráběnými prejzy – kopie původních z r. 1586, což je unikátní v celé ČR. Za tvrzí vzniká krásný park s možností dalších kulturních aktivit.

Přírodní amfiteátr, venkovní pódium, sociální zázemí a možnost stanování v historických stanech.

Pro veřejnost zde vznikne možnost ubytování, či pořádání oslav, nebo svateb. Samozřejmě zde zůstává téměř celoroční možnost návštěvy areálu a památky. Bývalá dolní tvrz a panský dům se nachází nedaleko slavného husitského bojiště u Sudoměře (které je, mimochodem, v katastru Mladějovic), Kestřanských tvrzí či přírodní rezervace Řežabinec. V okolí je síť cyklostezek propojujících celé Prácheňsko.

Těšíme se na vás !

Za Občanské sdružení pro záchranu a konzervaci kulturní památky Panského dvora a bývalé tvrze

v Mladějovicích z.s.

Manželé Bernard a Lucie Durychovi

www.tvrzmladejovice.cz

bdurych@gmail.com

lucie.durychova@gmail.com

Našimi partnery jsou Domov Osek, Římskokatolická farnost Strakonice, FAMO – filmová škola v Písku a divadelní skupina Skupa v Mladějovicích (volné sdružení místních nadšenců)

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.