Unicorn Systems pomohl Pluxee s přechodem do cloudu: „Definitivně tím změnil způsob naší práce“

Praha 7. února 2024 (PROTEXT) – Softwarová firma Unicorn Systems pomohla společnosti Pluxee (dříve Sodexo Benefity), která se specializuje na oblast zaměstnaneckých benefitů a angažovanost zaměstnanců na pracovišti, s úspěšným přechodem do cloudu. Důvodem této náročné digitální transformace byla snaha modernizovat IT infrastrukturu společnosti a zvýšit celkovou efektivitu jejího podnikání. Pluxee se tím zařadila mezi digitální a inovativní společnosti využívající nejmodernější cloudové technologie.

Důvodem digitální transformace ve společnosti Pluxee, především kvůli jejímu organickému růstu, byla nutnost přejít z on-premise systémů, tedy těch, které si společnost provozuje na vlastních serverech a počítačích, na software, který provozuje a spravuje externí firma.

„Pro migraci do cloudu jsme si stanovili jasnou vizi, abychom zajistili, že všichni naši zaměstnanci rozumí důvodům, proč jsme se pustili do tohoto projektu. Všichni v organizaci si uvědomovali přínosy projektu, což je velmi důležité, pokud chcete získat jejich podporu,“ vysvětluje Eleni Kelly, členka představenstva v oblasti informačních technologií, Pluxee UK.

Zodpovědnost za DevOps týmy, které pro Pluxee celý tento IT projekt v řadě evropských zemí jako je Belgie, Bulharsko, Česko, Francie, Německo, Itálie, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Španělsko, realizovaly, měl Daniel Rajčan, globální cloudový architekt ze společnosti Unicorn Systems. Podle něj je k úspěchu projektu migrace do cloudu důležitá především komunikace mezi lidmi a spolupráce. „DevOps je především o spolupráci a komunikaci mezi různými týmy, není to primárně o automatizaci, jak si spousta firem myslí. Při takovém procesu vždy dochází ke změně firemní kultury, která je pro úspěch podstatnější než nejmodernější IT technologie,“ vysvětluje Daniel Rajčan a upozorňuje, že na začátku těchto procesů je důležité definovat potřeby každé společnosti.

Martin Filo, obchodní ředitel produkčního streamu Unicorn Systems, vysvětluje, na co se mají firmy při migraci do cloudových platforem soustředit: „Očekáváte od cloudu rychlejší software, lepší spolupráci mezi týmy, nebo optimalizaci výdajů? Pak je důležité vybrat druh cloudové platformy: privátní, veřejnou nebo hybridní. Dalším důležitým krokem je výběr dodavatele a technologií v cloudu, které by měly poskytovat rozumný poměr mezi obchodním přínosem a technickým zlepšením. V Unicorn Systems proto našim klientům nabízíme katalog služeb, který je vytvořen na základě našich dlouholetých zkušeností.“

Pluxee se po úspěšné migraci stala výkonnější a efektivnější společností, která nyní plně využívá výhody cloudového řešení. „Unicorn Systems nám v tomto procesu významně pomohl. Přestože jsme na naší cestě do cloudu čelili mnoha výzvám, například obavám, co pro mě změna znamená, společnost Unicorn Systems pro nás byla více než jen dodavatelem, stala se partnerem. Sdílíme podobný étos a hodnoty, které nás nakonec dovedly k úspěchu. To byl také ten hlavní důvod, proč si společnost Pluxee pro tento náročný projekt vybrala právě Unicorn Systems,“ uzavírá úspěšnou spolupráci Eleni Kelly.

Unicorn Systems poskytl společnosti Pluxee díky odborně implementovaným cloudovým řešením bezkonkurenční škálovatelnost, což jí umožňuje snadno se přizpůsobovat měnícím se obchodním potřebám. Robustní bezpečnostní protokoly společnosti Unicorn Systems výrazně zvýšily ochranu digitálních aktiv proti potenciálním hrozbám. Pokročilé šifrování a vícevrstvé bezpečnostní prvky nyní zajistily, že Pluxee pracuje ve vysoce zabezpečeném cloudovém prostředí, chránícím citlivé informace zajišťujícím soulad s předpisy.

Migrace do cloudu rovněž zefektivnila interní komunikaci a procesy. Integrace nástrojů a platforem usnadnila sdílení informací v reálném čase, což přispělo k lepší týmové práci a zvýšení produktivity napříč odděleními. Díky strategickému přístupu Unicorn Systems k migraci do cloudu dosáhla Pluxee významných úspor nákladů, a díky efektivnímu přidělování zdrojů a modelům „pay-as-you-go“ nyní disponuje nákladově efektivnější IT infrastrukturou.

V polovině ledna 2024 uspořádaly firmy Pluxee a Unicorn Systems na toto téma společný webinář, kde vystoupila za Pluxee Eleni Kelly a za Unicorn Systems Daniel Rajčan. Jeho celý záznam si můžete objednat přes tento ODKAZ.

Unicorn je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti informačních technologií. Dlouhodobě se soustředíme na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu přinášenou našim zákazníkům. Působíme na trhu již od roku 1990 a za tu dobu jsme vytvořili řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena a užívána mezi těmi nejvýznamnějšími podniky z různých odvětví. Zároveň vyvíjíme Unicorn Universe – Digital Twin Construction Kit. Tento produkt využívá internetová služba Plus4U k poskytování rozsáhlého portfolia služeb založených na robustních softwarových řešeních pro malé a střední podniky a koncové uživatele. Náš software pomáhá efektivnímu a šetrnému zacházení s přírodními zdroji a ohleduplnému chování k životnímu prostředí.

Naším cílem je vzdělávat lidi a také společnost. Proto jsme v roce 2007 založili Unicorn University, která zároveň provozuje Unicorn Top Gun Academy – komplexní vzdělávací systém pro naše spolupracovníky, tedy pro všechny z nás.

Společnost Pluxee je globální lídr v oblasti zaměstnaneckých výhod a angažovanosti, který působí v 31 zemích. Společnost Pluxee pomáhá firmám přilákat a udržet si talentované zaměstnance díky široké škále řešení v oblasti benefitů a angažovanosti v oblastech stravování a potravin, dobré pohody, životního stylu, odměn a uznání a veřejných výhod. Díky špičkovým technologiím a více než 5 000 angažovaných členů týmu působí společnost Pluxee jako důvěryhodný partner v rámci vysoce propojeného ekosystému B2B2C, který tvoří více než 500 000 klientů, 36 milionů spotřebitelů a 1,7 milionu obchodníků. Společnost Pluxee, která provádí svou činnost jako důvěryhodný partner již více než 45 let, se zavázala vytvářet pozitivní dopad na všechny své zúčastněné strany, od podpory podnikání v místních komunitách až po podporu pohody v práci pro zaměstnance a zároveň ochranu planety. Ve Velké Británii nabízí společnost Pluxee oceňované zaměstnanecké výhody, odměny a uznání, které jsou navrženy tak, aby lidem přinášely větší hodnotu. Společnost Pluxee se zavázala zvýšit svůj vliv jako lídr v oblasti CSR tím, že svým klientům, partnerům a spotřebitelům poskytne prostředky, které jim umožní činit každodenní udržitelnější rozhodnutí. Více informací: www.pluxee.uk