Unicorn Systems pomáhá severským zemím s modernizací systému pro zúčtování trhu s elektřinou

Praha 16. dubna 2024 (PROTEXT) – Společnost eSett Oy, která poskytuje služby zúčtování pro Finsko, Švédsko, Norsko a Dánsko, se rozhodla pokračovat ve spolupráci s Unicorn Systems a zahájit modernizaci svého současného systému pro zúčtování odchylek označovaného jako NBS (Nordic Balance Settlement). Moderní decentralizovaná energetika s sebou přináší výrazně větší nároky na objemy dat, rychlost jejich zpracování a zabezpečení. Odpovědí na tyto výzvy je přechod na nejnovější generaci platformy Damas MMS:E od společnosti Unicorn Systems, která umožní převést celé řešení do cloudového prostředí a maximálně využít jeho výhod. Společnost eSett tím získá řešení s neomezenou škálovatelností, které bude flexibilní a provozovatelné po mnoho dalších let.

Platforma Damas MMS:E řeší potřeby provozovatelů přenosových soustav (TSO) a operátorů trhů v prostředí liberalizovaného energetického trhu. Aktuálně jej využívá již 19 evropských zemí. „Naše platforma podporuje všechny procesy spojené se zajištěním systémových, přenosových a zúčtovacích služeb. Jejím účelem je zajistit rovnováhu v síti, maximalizovat výnosy a minimalizovat náklady pomocí aukcí, efektivně řídit přeshraniční toky a zajišťovat správné zúčtování a vypořádání na energetických trzích,“ vysvětluje Jan Konrád, obchodní ředitel Unicorn Systems.

Společnost Unicorn Systems je spolehlivým dodavatelem pro eSett Oy více než 10 let. Nová generace platformy Damas MMS:E tak byla pro eSett logickou volbou. Platforma Damas MMS:E je postavena na prověřené a otevřené Unicorn Mobile-First IoT-Ready Cloud Architecture, jejímž základem je mikroservisní architektura v cloudovém prostředí a která splňuje veškeré požadavky zákazníka i budoucí potřeby plynoucí z očekávaného vývoje energetického trhu.

Severský systém zúčtování odchylek je na evropském trhu s elektřinou unikátní tím, že centralizuje a unifikuje proces zúčtování odchylek mezi více státy. To je možné díky flexibilitě platformy Damas MMS:E, která je široce konfigurovatelná bez nutnosti programátorských zásahů.

eSett Oy byla založena v roce 2013 s cílem poskytnout jednotný model zúčtování odchylek pro severské země. V současné době poskytuje tyto služby více než 1 000 účastníkům trhu s elektřinou v Dánsku, Finsku, Norsku a Švédsku. Funguje na základě mandátu od svých vlastníků, čtyř severských provozovatelů přenosových soustav – Energinet (Dánsko), Fingrid (Finsko), Statnett (Norsko) a Svenska kraftnät (Švédsko), kteří mají stejný podíl akcií. Sídlo společnosti se nachází ve Finsku.

Unicorn je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti informačních technologií. Dlouhodobě se soustředíme na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu přinášenou našim zákazníkům. Působíme na trhu již od roku 1990 a za tu dobu jsme vytvořili řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena a užívána mezi těmi nejvýznamnějšími podniky z různých odvětví. Zároveň vyvíjíme Unicorn Universe – Digital Twin Construction Kit. Tento produkt využívá internetová služba Plus4U k poskytování rozsáhlého portfolia služeb založených na robustních softwarových řešeních pro malé a střední podniky a koncové uživatele. Náš software pomáhá efektivnímu a šetrnému zacházení s přírodními zdroji a ohleduplnému chování k životnímu prostředí.

Naším cílem je vzdělávat lidi a také společnost. Proto jsme v roce 2007 založili Unicorn University, která zároveň provozuje Unicorn Top Gun Academy – komplexní vzdělávací systém pro naše spolupracovníky, tedy pro všechny z nás.

 

Zdroj: PP Partners Prague