Údaje z čínské národní experimentální platformy pro fotovoltaiku a skladování energie: modul TOPCon typu N je při výrobě energie lepší

Šanghaj 16. prosince 2022 (PROTEXT/PRNewswire) – Ve fotovoltaickém průmyslu je nyní k dispozici řada druhů modulů, ale který z nich si vede nejlépe ve výrobě energie? Podle údajů z čínské národní experimentální platformy pro fotovoltaiku a skladování energie za první tři čtvrtletí bylo zjištěno, že modul typu N s vysokou účinností vyrábí nejvíce energie, přičemž nejlépe si vede modul TOPCon typu N, následovaný modulem IBCm typu N.

Společnost Jolywood je průkopníkem technologie TOPCon typu N a je součástí indexu Bloomberg tier 1. Momentálně dále investuje do technologie TOPCon typu N. Všichni její výzkumníci pracují na vývoji technologie J-TOPCon 2.0 a chtějí co nejdříve přejít na J-TOPCon 3.0.

Modul Jolywood vykazuje ve srovnání s jinými typy modulů nízký teplotní koeficient, vysokou účinnost a vysoký výkon, vysokou bifaciálnost, vysokou spolehlivost a nízkou degradaci. Za jinak stejných okolností může generovat více energie. Společnost Jolywood vyvinula rovněž vlastní technologii J-TOPCon 2.0, která je založena na eliminaci vinutí, dopování na místě atd., což zvyšuje účinnost článků. V současné době může nejvyšší účinnost masové výroby dosáhnout 24,8 %. Laboratorní účinnost 182mm článku typu N od společnosti Jolywood v listopadu překročila 26,1 %.

Experimentální údaje za první tři čtvrtletí roku 2022 ukazují, že zadní strana modulu má maximální skupinové ozáření za oblačného počasí. Ta-čching se nachází v oblasti s vysokou zeměpisnou šířkou, takže sluneční světlo při východu a západu slunce přímo ozařuje zadní stranu modulů. Pokud slunce ozařuje zadní stranu modulů déle než 4 hodiny, představuje to přibližně 20 % kumulovaného denního ozáření zadní strany modulů. Empirické experimentální údaje ukazují, že moduly typu N s vysokou účinností mají nejlepší výkon při výrobě energie. Zejména se jedná o modul TOPCon typu N. Ten bude do budoucna udávat takt při vývoji technologie modulů. Technologie TOPCon typu N má nečistoty bez LETID/LID, nižší teplotní koeficient, lepší výkonnost Anti-PID a delší životnost. Navíc nevykazuje poruchu bóru a kyslíku.

Společnost Jolywood bude coby lídr ve fotovoltaickém průmyslu pokračovat ve výrobě vysoce kvalitních produktů a podpoří globální energetickou transformaci.

KONTAKT: Renee Zhang, zhangry01@jolywood.cn, +18616342255