Účastníci si prohlédli výstaviště v Ósace a zhodnotili stav příprav

Země a mezinárodní organizace, jejichž pavilony stavějí organizátoři (pavilony typu B a C) se sešly, aby si vyměnily informace o přípravách akce. Dvoudenní mítink s účastí zástupců téměř 100 zemí a organizací včetně úředníků Mezinárodního úřadu pro výstavnictví (BIE) se zaměřil na proces budování pavilonů, rozvoj témat a obsah výstavy.

Vzhledem k tomu, že Expo 2025 začne za necelých 700 dní, bylo mezinárodní plánovací setkání vítanou příležitostí pro organizátory a účastníky diskutovat o procesu přípravy pavilonů. Naskytla se také příležitost sdílet informace o technických požadavcích a standardech, které se týkají navrhování a tvorby pavilonů. Zároveň byly přezkoumány postupné kroky a kalendář pro včasné dodání pavilonů – účastníci mají zahájit instalační práce od července 2024, sdělili pracovníci BIE.

Práce na pavilonech jsou podřízeny tématu a podtématům výstavy, jimiž jsou „Designing Future Society for Our Lives“, respektive „Saving Lives“, „Empowering Lives“ a „Connecting Lives“. Hlavní téma bude ztělesňovat 155hektarový areál, každé dílčí téma bude představovat jinou zónu, v níž budou umístěny pavilony mezinárodních účastníků.

Účastníci měli rovněž možnost vidět, jak probíhají práce na infrastruktuře a vybavení výstaviště. Výstavba byla zahájena na začátku roku slavnostním položením základního kamene, jimž bylo zahájeno dvouleté odpočítávání do otevření Expo. Další plánovací setkání se má konat na podzim 2023.

V nadcházejících měsících zahájí hlavní organizátor spolupráci se zúčastněnými zeměmi ohledně programování výstavy Expo a přidělení národních dnů. Generální tajemník BIE Dimitri Kerkentzes v projevu k účastníkům mítinku prohlásil: „Mezinárodní účastníci a organizátor smysluplně a efektivně pracují na tom, aby každý pavilon využil svůj největší potenciál a přinesl svou hodnotu. Každá zúčastněná země má jiné plátno, na které může malovat. Těším se na to, až objevím pavilony, které budou prodchnuty nápady a inovacemi a sdílet sjednocujícího ducha akce.“

Světové výstavy Expo jsou globálními setkáními národů, které se zabývají univerzálními výzvami naší doby. Poslední z nich skončila 31. března 2022 v Dubaji ve Spojených arabských emirátech pod názvem „Connecting Minds, Creating the Future“ a navštívilo ji více než 24 milionů návštěvníků. Expo v Ósace se bude konat od 13. dubna do 13. října 2025.