U Denětic probíhá uzavírka, pokud sněží, dejte pozor na neudržované zkratce

Chomutov 29. prosince 2023 (PROTEXT) – V současné chvíli probíhá uzavírka silnice třetí třídy mezi obcemi Denětice a Hořetice, která je prozatím naplánována až do konce roku 2024. Z jakého důvodu bylo nutné komunikaci uzavřít nám sdělila vedoucí provozu Chomutov ze Správy a údržby silnic Ústeckého kraje.

Lenka Tačnerová, vedoucí TSÚ provozu Chomutov, SÚSUK: „Mezi obcemi Denětice – Hořetice vznikla ve středu vozovky podélná trhlina hluboká cca 15 cm, dlouhá 25 m. Propad vozovky je způsoben svahovou deformací v odlučné oblasti, ve které se nachází těleso krajské komunikace. Příčinou je hydrostatický a hydrodynamický tlak vzniklý prouděním podzemní vody propustnými vrstvami podloží.“

Při cestě na lokaci nás již v odbočce z Hořetic na Denětice varovala dopravní značka oznamující slepou ulici. Po zhruba po 1 km jsme narazili na zasypanou komunikaci se zapíchlou značkou zákaz vjezdu. Naší pozornosti neunikla zkratka přes pole, kterou zde pravděpodobně místní vytvořili a rozhodli jsme se ji překonat. To ovšem vzhledem k podmínkám vozovky a našeho vozidla byla chyba.

Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: „Je důležité 3P pravidlo, nedávat plný plyn, necukat volantem a prudce nebrzdit. To znamená plyn, směr jízdy a brzdy. Pokud jedu po zledovatělé vozovce nebo v silné vrstvě sněhu, tak prakticky nesmím natvrdo brzdit, nesmím dělat velké jízdní manévry a nesmím prudce přidávat plyn. To všechno zhoršuje trakci toho vozidla.“

Jelikož naše výbava neobsahovala nic, co by nás z této situace mohlo dostat. Nezbývalo nám nic jiného, než zavolat odtahovou službu. Pro zapadnutí jsme si vybrali opravdu špatný den. Většina odtahovek měla napilno. Kvůli tomu jsme si na pomoc počkali téměř tři hodiny.

Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: “Je nutné mít řetězy, kde můžeme předpokládat vysokou vrstvu sněhu nebo ledu. Existují takzvané vyprošťovací řetězy. Minimálně je potřeba mít tyto vyprošťovací řetězy. V případě, že tohle všechno by selhalo a vozidlo zapadlo, tak potom je tam třeba nouzové řešení a vozit sebou speciální koberečky nebo lopatu. Když jedu do hor, tak musím počítat s tím, že můžu zapadnout.”