Tržby skupiny HARTMANN za rok 2023 překonaly 2,3 miliardy eur. Růst vstupů úspěšně kompenzoval transformační program

Brno 9. dubna 2024 (PROTEXT) – Ve finančním roce 2023 dosáhla skupina HARTMANN, jíž je tuzemská společnost HARTMANN – RICO součástí, tržeb z prodeje ve výši 2,3533 miliardy eur. To odpovídá mírnému organickému růstu tržeb o 2,3 procenta ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Konsolidovaná EBITDA dosáhla 203,4 milionu eur, což představuje zlepšení o 12 milionů eur.

Obchodní výsledky skupiny ovlivňovala i v roce 2023 přetrvávající obtížná ekonomická a geopolitická situace. Tržní prostředí se i nadále vyznačovalo sníženou poptávkou, což lze částečně přičíst na vrub masivnímu nedostatku personálu v evropských zdravotnických systémech. Skupina rovněž zaznamenala vysoké dodatečné náklady na materiál a energie ve výši přibližně 60 milionů eur a nárůst osobních nákladů.

„Růst tržeb oproti minulému období zaznamenala rovněž společnost HARTMANN – RICO. Za finanční rok 2023 jsme dosáhli tržeb ve výši 6,304 miliardy korun. Ve srovnání s rokem 2022, kdy se jednalo o 5,787 miliardy korun, tak jde o nárůst o více než půl miliardy korun. Procentuální růst byl velice srovnatelný v byznysu přímo v Česku a se zahraničními zákazníky,“ uvedl Marek Třeška, Managing Director a člen představenstva HARTMANN – RICO.

Růst zejména v oblasti péče o rány a léčby inkontinence

Z pohledu jednotlivých produktových divizí se skupině dařilo v segmentu péče o rány, který dosáhl tržeb v hodnotě 586,4 milionu eur. Jednalo se o organický růst tržeb ve výši 5,6 %. K pozitivnímu vývoji přispěl především růst v oblasti moderního hojení, zejména u silikonového superabsorpčního krytí ran.

V segmentu inkontinence dosáhla skupina HARTMANN tržeb ve výši 759,5 milionu eur s organickým růstem o 6,2 %. K produktům, jejichž prodeje byly ve sledovaném roce obzvláště vysoké, patřily natahovací kalhotky a výrobky pro management střední a těžké inkontinence.

V managementu infekcí zaznamenala skupina tržby ve výši 515,1 milionu eur s mírným organickým poklesem tržeb. Hlavními důvody snížení byl výrazný pokles tržních cen vyšetřovacích rukavic a meziroční pokles poptávky po přípravcích na dezinfekci rukou.

Tržby z prodeje v segmentu doplňkových divizí skupiny pak v roce 2023 dosáhly 492,3 milionu eur s organickým růstem o 4,4 procenta. Skupiny CMC a Kneipp vykázaly pozitivní trend, naopak u skupiny KOB tržby mírně poklesly v důsledku jednorázových vlivů.

Obtížné roky pomáhá kompenzovat transformační program

Skupina HARTMANN klade v posledních letech velký důraz na svůj transformační program, který se zaměřuje na růst prostřednictvím inovací, zlepšení nákladové pozice skupiny a zaměření na atraktivní tržní segmenty. Opatření z transformačního programu realizovaná v roce 2023 významně přispěla ke konsolidovanému zisku EBITDA částkou přesahující 50 milionů eur ve srovnání s předchozím rokem. To spolu s úpravami cen více než kompenzovalo dodatečné náklady. „Rostoucí příspěvky z transformačního programu posilují výkonnost a odolnost naší společnosti,“ uvedla Britta Fünfstück, CEO skupiny HARTMANN.

Důležitou roli při zlepšování nákladové pozice sehrálo v uplynulém roce také zavedení efektivních výrobních strojů a opatření pro optimalizaci logistiky. Významným přínosem bude pro skupinu výroba v novém závodě v Polsku.

Skupina očekává další růst

Pro finanční rok 2024 očekává skupina HARTMANN další mírný organický růst tržeb, konsolidovaná EBITDA by se pak měla pohybovat v rozmezí 200 až 240 milionů eur.

 

Výroční zprávu a roční účetní závěrku za finanční rok 2023 naleznete na adrese https://corporate.hartmann.info/en/investor-relations.

 

O skupině HARTMANN

Skupina HARTMANN je jedním z předních evropských poskytovatelů profesionálních zdravotnických a pečovatelských prostředků a souvisejících služeb. Zdravotníci a pacienti se každý den spoléhají na značky HARTMANN v segmentech managementu inkontinence (např. MoliCare®), péče o rány (např. Zetuvit®, Cosmopor®) a managementu infekcí (např. Sterillium®). Značka byla založena v roce 1818 a dnes své výrobky a řešení prodává ve 130 zemích světa.

 

O společnosti HARTMANN – RICO

Společnost HARTMANN – RICO a.s. patří mezi nejvýznamnější výrobce a distributory zdravotnických prostředků a hygienických výrobků v České republice. Vznikla v roce 1991 vstupem společnosti PAUL HARTMANN AG do tehdejšího státního podniku Rico ve Veverské Bítýšce. Společnost je součástí mezinárodní skupiny HARTMANN se sídlem v německém Heidenheimu.

Více naleznete na webu hartmann.info.