Tiskové prohlášení ČPZP

Ostrava 27. února 2024 (PROTEXT) – O České průmyslové zdravotní pojišťovně (ČPZP) je už po několik týdnů v médiích šířena celá řada negativních informací v souvislosti s neschválením úhrady léčby našeho pojištěnce Martina Zatloukala z prostředků veřejného zdravotního pojištění. ČPZP s politováním zjišťuje, že v rámci vytváření této negativní publicity jsou ze strany pana Mgr. Zdeňka Joukla, právního zástupce našeho pojištěnce, opakovaně šířeny zjevné polopravdy nebo nepravdy. Třetí největší zdravotní pojišťovnu v ČR tato zneklidňující kampaň v očích klientů, partnerů i veřejnosti poškozuje.

Příslušná správní řízení jsou neveřejná a ČPZP konkrétní případy svých pojištěnců, i s ohledem na ochranu jejich osobních údajů, není oprávněna veřejně v konkrétní rovině komentovat. V medializovaném případě Martina Zatloukala nebyla věc stále pravomocně rozhodnuta, ČPZP eviduje v této věci odvolání, které bylo věcně Mgr. Jouklem doplněno dne 22. 2. 2024. Odvolání bude vyřízeno v souladu s příslušnými právními předpisy.

Obecně platí, že Česká průmyslová zdravotní pojišťovna každoročně posuzuje tisíce žádostí o úhradu jinak ze zdravotního pojištění nehrazené léčby, včetně léčby v zahraničí a léčby za pomoci inovativních léčivých přípravků. Při schvalování takovýchto žádostí ČPZP důsledně postupuje v souladu s příslušnou platnou legislativou, kterou je striktně vázána.

Předmětem těchto řízení není posouzení zdravotního stavu pacienta či schválení léčby jako takové (jak vyplývá z některých vyjádření Mgr. Joukla), ale posouzení podmínek pro úhradu požadované péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Pokud nejsou splněny zákonem stanovené podmínky pro přiznání úhrady, není možné takovou žádost schválit a je zamítnuta. Může se jednat například o případy, kdy je léčba navrhovaná mimo odborně schválené a registrované terapeutické indikace léčiva a kdy takové podání není dostatečně podloženo výsledky klinických studií.

ČPZP ujišťuje své klienty, že vždy a za všech okolností jedná v mezích platných zákonů v jejich zájmu a ve prospěch jejich zdraví. ČPZP přistupuje vůči všem svým pojištěncům nediskriminačně a transparentně. I proto patří dlouhodobě mezi nejlépe fungující zdravotní pojišťovny v zemi a je spolehlivým partnerem v péči o vaše zdraví.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna registruje více než 1,3 milionu klientů. Třetí největší zdravotní pojišťovna v zemi má sto poboček po celé republice. Klientům spolu s dostupnou a kvalitní zdravotní péčí nabízí atraktivní příspěvky a programy plné výhod, slev a bonusů.

Aktuální informace na www.cpzp.cz