Tisková zpráva Sdružení pro bankovní karty (SBK) k vývoji sektoru platebních karet, plateb a souvisejících technologií na domácím trhu v roce 2023

Praha 8. března 2024 (PROTEXT) – Sdružení pro bankovní karty (SBK) vydává výroční statistiky z oblasti platebních karet na domácím trhu za rok 2023

I přes veškeré krizové dopady na tuzemskou ekonomiku a společnost, se v roce 2023 projevil další nárůst používání platebních karet a dalších elektronických platebních prostředků. Základní transakční ukazatele v používání platebních karet a mobilů resp. dalších elektronických platebních prostředků (tzv. tokenů) vykazují i nadále růstový trend.

Celkový počet bezhotovostních transakcí v roce 2023 v obchodních místech dosáhl 2,6 mld, tj. meziročně vzrostl o 18% a celkový objem bezhotovostních transakcí v obchodních místech dosáhl 1,6 bilionu Kč, tj. meziročně vzrostl o 14%.

Ustálenou transakční dynamiku vykazovaly platby kartou v e-commerce prostředí

Počet e-commerce transakcí v roce 2023 provedených platebními kartami a ostatními elektronickými platebními prostředky dosáhl 430 mil transakcí, meziročně vzrostl počet transakcí o 26%. Objem transakcí provedených platebními kartami na internetu dosáhl 424 mld Kč, tj. meziročně vzrostl objem transakcí o 22%.

Pokračující nárůst v používání mobilů a dalších elektronických prostředků pro placení

Počet platebních transakcí mobily či elektronickými prostředky (tzv. tokeny) v roce 2023 meziročně vzrostl o 55% na téměř 952 mil (oproti 612 mil ve 2022). Objem platebních transakcí mobily či elektronickými prostředky v roce 2023 vzrostl o 57% na 541 mld Kč (oproti 343 mld Kč v roce 2022). Trend používání mobilních zařízení pro bezhotovostní platby bude i nadále pokračovat.

Bankomatová síť je v liberálním prostředí domácího ekosystému i nadále důležitou službou a součástí infrastruktury a doplňkem k bezhotovostním platbám

Počet 147 mil výběrů hotovosti z bankomatů v roce 2023 znamenal stejnou úroveň v meziročním srovnání s rokem 2022. Objem vybraných peněz z bankomatů meziročně nepatrně vzrostl na 858 mld Kč v roce 2023 z 842 mld Kč v roce 2022.

„V domácím sektoru platebních karet a souvisejících technologií se během roku 2023 projevil pokračující růst v základních transakčních ukazatelích. Meziročně vzrostl o 5% i počet obchodních míst v infrastruktuře maloobchodu a služeb, kde lze využít bezhotovostní platby“, uvádí Roman Kotlán, výkonný ředitel Sdružení pro bankovní karty.

„Významná část domácí populace, ve všech věkových úrovních, využívá či přímo upřednostňuje pro platby v sektoru maloobchodu a služeb platební karty či mobilní zařízení. Nadále zásadním způsobem roste podíl bezhotovostních transakcí oproti výběrům hotovosti z bankomatů. V roce 2023 dosáhl počet bezhotovostních transakcí úrovně 2,6 miliardy transakcí oproti 147 milionům výběrů z bankomatů“, doplňuje R.Kotlán

Hlavní ukazatele tuzemského sektoru v roce 2023 (v meziročním srovnání s rokem 2022)

Platební karty, elektronické platební prostředky

Počet vydaných platebních karet celkem 15,2 mil (pro srovnání 14,0 mil ve 2022)

Počet vydaných bezkontaktních platebních karet a prostředků NFC 14,5 mil (pro srovnání 13,6 mil ve 2022)

Počet debetních platebních karet a prostředků 13,3 mil (pro srovnání 12,1 mil ve 2022)

Počet charge & kreditních platebních karet 1,6 mil (pro srovnání 1,6 mil ve 2022)

Počet virtuálních platebních karet 706 tis (pro srovnání 345 tis ve 2022)

Akceptace karet a platebních prostředků v infrastruktuře kamenných obchodů & e-shopů (e-commerce)

Počet platebních terminálů 323 tis (pro srovnání 307 tis ve 2022)

Počet platebních terminálů pro bezkontaktní platby 296 tis (pro srovnání 283 tis ve 2022)

Počet e-shopů akceptující platební karty 19,1 tis (pro srovnání 19,8 tis ve 2022)

Počet platebních transakcí u obchodníků v roce 2023 dosáhl 2,6 mld (pro srovnání 2,2 mld transakcí ve 2022)

Objem platebních transakcí u obchodníků dosáhl 1,6 bilionu Kč (pro srovnání 1,4 bilionu Kč ve 2022)

Počet platebních transakcí v e-shopech dosáhl 430 mil (pro srovnání 341 mil transakcí ve 2022)

Objem platebních transakcí v e-shopech dosáhl 424 mld Kč (pro srovnání 347 mld Kč ve 2022)

Bankomaty

Počet bankomatů 5.478 (pro srovnání 5.555 zařízení ve 2022)

Počet výběrů hotovosti z bankomatů v roce 2023 dosáhl 147 mil (pro srovnání 147 mil výběrů ve 2022)

Objem výběrů hotovosti z bankomatů dosáhl 858 mld Kč (pro srovnání 842 mld Kč hotovosti ve 2022)

Transakční poměr plateb u obchodníků a výběrů hotovosti z bankomatů

Počet plateb u obchodníků v r. 2023 dosáhl 2,6 miliard oproti počtu výběrů hotovosti z bankomatů 147 milionů

Objem plateb u obchodníků v r. 2023 dosáhl 1,6 bilionu Kč oproti objemu výběrů hotovosti z bankomatů 858 miliard Kč

 

SBK

Sdružení pro bankovní karty (SBK) je unikátní oborovou platformou, jejichž hlavním cílem je dlouhodobý a udržitelný rozvoj prostředí pro poskytování kvalitních platebních služeb se smysluplným využitím progresivních technologií, s vysokou mírou ochrany a zabezpečení. Kompletní statistiky jsou k dispozici na oficiálním webu SBK (w: www.bankovnikarty.cz)