Tisková zpráva Sdružení pro bankovní karty (SBK) k vývoji sektoru platebních karet a technologií na domácím trhu ve 3. čtvrtletí 2022

Praha 24. listopadu 2022 (PROTEXT) – Sdružení pro bankovní karty (SBK) vydává statistiky z oblasti platebních karet na domácím trhu za 3. čtvrtletí 2022.

Třetí čtvrtletí 2022 bylo charakterizované, i přes veškeré ekonomické a společenské obtíže, stálou dynamikou v používání platebních karet a elektronických platebních prostředků, včetně mobilů

Celkový počet transakcí ve 3. čtvrtletí v obchodních místech dosáhl 600 mil, tj. meziročně vzrostl o 16% a celkový objem transakcí v obchodních místech dosáhl 396 mld. Kč, tj. meziročně vzrostl o 15%.

Zřetelnou dynamiku, i nadále vykazuje oblast e-commerce s internetovými platbami

Počet e-commerce transakcí vzrostl ve 3. čtvrtletí na 88 mil transakcí, meziročně o téměř 19%, a objem transakcí na internetu dosáhl 94 mld. Kč, tj. meziročně vzrostl o téměř 25%.

Razantní meziroční nárůst v používání mobilů a dalších elektronických prostředků pro placení

Počet platebních transakcí mobily či elektronickými prostředky (tzv. tokeny) ve 3. čtvrtletí 2022 meziročně vzrostl na téměř 170 mil. (oproti 100 mil. ve 3. čtvrtletí 2021). Objem platebních transakcí mobily či elektronickými prostředky ve 3. čtvrtletí 2022 dosáhl více než 104 mld. Kč (oproti 61 mld. Kč ve 3. čtvrtletí 2021). Lze konstatovat, že jsme blízko stavu, kdy bude téměř každá třetí platební transakce provedena tokenem.

Bankomaty jsou i nadále důležitou součástí domácí infrastruktury a doplňkem k bezhotovostním platbám

Počet téměř 39 mil. výběrů z bankomatů ve třetím čtvrtletí znamenal mírný pokles v meziročním srovnání o téměř 5%, objem vybraných peněz z bankomatů naproti tomu meziročně nepatrně vzrostl o 3% na 228 mld. Kč.

„Sektor platebních karet a souvisejících technologií na domácím trhu během 3. čtvrtletí 2022 zaznamenal u základních transakčních ukazatelů pokračující růst, a to i přes důsledky ekonomické krize (dopady války na Ukrajině, enormní růst inflace, cen energií, služeb a zboží). Přes mírné ochlazení v sektoru e-commerce, lze u základních transakčních ukazatelů i nadále sledovat pokračující meziroční nárůsty, signalizující častější používání platebních karet a dalších elektronických platebních prostředků,“ uvádí Roman Kotlán, výkonný ředitel Sdružení pro bankovní karty. „Díky intenzivnějšímu používání platebních prostředků napříč populací, včetně lidí v seniorním věku, i nadále zásadním způsobem roste podíl bezhotovostních transakcí oproti výběrům hotovosti z bankomatů, ve 3. čtvrtletí dosáhl počet bezhotovostních transakcí úrovně 600 mil. transakcí oproti 39 mil. výběrů z bankomatů,“ doplňuje R. Kotlán.

Hlavní ukazatele tuzemského sektoru ve 3. čtvrtletí 2022 (v meziročním srovnání se 3. čtvrtletím 2021)

Platební karty, elektronické platební prostředky & transakce

Počet vydaných platebních karet 13,651 mil. (pro srovnání 13,250 mil. ve 3. čtvrtletí 2021)

Počet vydaných bezkontaktních platebních karet 13,278 mil. (pro srovnání 13,001 mil. ve 3. čtvrtletí 2021)

Počet debetních platebních karet 11,860 mil. (pro srovnání 11,580 mil. ve 3. čtvrtletí 2021)

Počet charge & kreditních platebních karet 1,596 mil. (pro srovnání 2,107 mil. ve 3. čtvrtletí 2021)

Počet virtuálních platebních karet 302 tis. (pro srovnání 142 tis. ve 3. čtvrtletí 2021)

Počet platebních transakcí u obchodníků dosáhl 600 mil. (pro srovnání 517 mil. ve 3. čtvrtletí 2021)

Objem platebních transakcí u obchodníků dosáhl 396 mld. Kč (pro srovnání 343 mld. Kč ve 3. čtvrtletí 2021)

Počet platebních transakcí v e-shopech dosáhl 88 mil. (pro srovnání 74 mil. ve 3. čtvrtletí 2021)

Objem platebních transakcí v e-shopech dosáhl 94 mld. Kč (pro srovnání 75 mld. Kč ve 3. čtvrtletí 2021)

Poměr transakcí u obchodníků a výběrů hotovosti z bankomatů

Počet transakcí u obchodníků 600 mil. oproti počtu výběrů hotovosti z bankomatů 39 mil.

Objem transakcí u obchodníků 396 mld. Kč oproti objemu výběrů hotovosti z bankomatů 228 mld. Kč

Akceptace karet a platebních prostředků v infrastruktuře kamenných obchodů & e-shopů (e-commerce)

Počet platebních terminálů 303 tis. (pro srovnání 293 tis. ve 3. čtvrtletí 2021)

Počet platebních terminálů pro bezkontaktní platby 280 tis. (pro srovnání 272 tis. ve 3. čtvrtletí 2021)

Počet e-shopů akceptující platební karty 18 tis. (pro srovnání 10 tis. ve 3. čtvrtletí 2021)

Bankomaty

Počet bankomatů 5547 (pro srovnání 5549 ve 3. čtvrtletí 2021)

Počet výběrů hotovosti z bankomatů 39 mil. (pro srovnání 41 mil. ve 3. čtvrtletí 2021)

Objem výběrů hotovosti z bankomatů 228 mld. Kč (pro srovnání 221 mld. Kč ve 3. čtvrtletí 2021)

Kontakt pro media:

Roman Kotlán, výkonný ředitel SBK, e: roman.kotlan@bankovnikarty.cz, w: bankovnikarty.cz

SBK

Sdružení pro bankovní karty (SBK) je unikátní oborovou platformou, jejichž hlavním cílem je dlouhodobý a udržitelný rozvoj prostředí pro poskytování kvalitních platebních služeb se smysluplným využitím progresivních technologií, s vysokou mírou ochrany a zabezpečení. Kompletní statistiky jsou k dispozici na oficiálním webu SBK – bankovnikarty.cz.

ČTK ke zprávě vydává přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.