Tisková zpráva Sdružení pro bankovní karty (SBK) k vývoji sektoru platebních karet a technologií na domácím trhu ve 2. čtvrtletí 2022

Praha 23. srpna 2022 (PROTEXT) – Sdružení pro bankovní karty (SBK) vydává statistiky z oblasti platebních karet na domácím trhu za 2. čtvrtletí 2022.

Druhé čtvrtletí 2022 bylo charakterizované pokračující dynamikou v používání platebních karet a elektronických platebních prostředků, včetně mobilů

Celkový počet transakcí ve 2. čtvrtletí v obchodních místech dosáhl 581 mil, tj. meziročně vzrostl o téměř 30% a celkový objem transakcí v obchodních místech dosáhl 385 mld Kč, tj. meziročně vzrostl o více než 20%

Zřetelnou, i když ne tak zásadní dynamiku, i nadále vykazují internetové platby

Počet e-commerce transakcí vzrostl ve sledovaném období na 85 mil transakcí, meziročně o téměř 20 %, a objem transakcí na internetu dosáhl 93 mld Kč, tj. meziročně vzrostl o téměř 15 %

Placení mobilem a dalšími elektronickými prostředky se stalo trendem

Počet transakcí mobily či elektronickými prostředky (tzv. tokeny) ve 2. čtvrtletí 2022 meziročně vzrostl na téměř 155 mil (oproti 79 mil ve 2. čtvrtletí 2021). Objem transakcí mobily či elektronickými prostředky ve 2. čtvrtletí 2022 dosáhl více než 92 mld Kč (oproti 50 mld Kč ve 2. čtvrtletí 2021). Lze konstatovat, že každá čtvrtá transakce je provedena tokenem.

Bankomaty jsou i nadále důležitou součástí domácí infrastruktury a doplňkem k bezhotovostním platbám

Počet téměř 39 mil výběrů z bankomatů ve sledovaném období vzrostl meziročně o téměř 10 %, objem vybraných peněz z bankomatů meziročně vzrostl obdobně o téměř 10 % na 212 mld Kč.

„Sektor platebních karet a souvisejících technologií na domácím trhu během 2.čtvrtletí 2022 zaznamenal v základních transakčních ukazatelích růst, a to i přes některé vlivy krize (dopady války na Ukrajině, enormní růst cen energií atd). Přes mírné ochlazení v sektoru e-commerce lze u základních transakčních ukazatelů i nadále sledovat pokračující meziroční nárůsty v řádech desítek procent, signalizující častější používání platebních karet a dalších elektronických platebních prostředků,“ uvádí Roman Kotlán, výkonný ředitel Sdružení pro bankovní karty.

Hlavní ukazatele sektoru za 2. čtvrtletí 2022 (a meziroční srovnání se 2. čtvrtletím 2021)

(ve statistikách SBK za 2q 2022 nejsou obsažené údaje o počtech karet a transakcích společnosti CCS a Sberbank)

Platební karty & transakce

Počet vydaných platebních karet 13,381 mil (pro srovnání 13,682 mil ve 2. čtvrtletí 2021)

Počet vydaných bezkontaktních platebních karet 13,031 mil (pro srovnání 13,052 mil ve 2. čtvrtletí 2021)

Počet debetních platebních karet 11,613 mil (pro srovnání 11,385 mil ve 2. čtvrtletí 2021)

Počet charge & kreditních platebních karet 1,574 mil (pro srovnání 2,107 mil ve 2. čtvrtletí 2021)

Počet virtuálních platebních karet 268 tis (pro srovnání 124 tis ve 2. čtvrtletí 2021)

Počet platebních transakcí u obchodníků 581 mil (pro srovnání 455 mil ve 2. čtvrtletí 2021)

Objem platebních transakcí u obchodníků 385 mld Kč (pro srovnání 316 mld Kč ve 2. čtvrtletí 2021)

Počet platebních transakcí v e-shopech 85 mil (pro srovnání 72 mil ve 2. čtvrtletí 2021)

Objem platebních transakcí v e-shopech 93 mld Kč (pro srovnání 81 mld Kč ve 2. čtvrtletí 2021)

Poměr transakcí u obchodníků a výběrů hotovosti z bankomatů

Počet transakcí u obchodníků 581 mil & počet výběrů hotovosti z bankomatů 39 mil

Objem transakcí u obchodníků 385 mld Kč & objem výběrů hotovosti z bankomatů 212 mld Kč

Akceptace karet v infrastruktuře kamenných obchodů & e-shopů (e-commerce)

Počet platebních terminálů 299 tis (pro srovnání 295 tis ve 2. čtvrtletí 2021)

Počet platebních terminálů pro bezkontaktní platby 277 tis (pro srovnání 275 tis ve 2. čtvrtletí 2021)

Počet e-shopů akceptující platební karty 18 tis (pro srovnání 10 tis ve 2. čtvrtletí 2021)

Bankomaty

Počet bankomatů 5.559 (pro srovnání 5.583 ve 2. čtvrtletí 2021)

Počet výběrů hotovosti z bankomatů 39 mil (pro srovnání 36 mil ve 2. čtvrtletí 2021)

Objem výběrů hotovosti z bankomatů 212 mld Kč (pro srovnání 195 mld Kč ve 2. čtvrtletí 2021)

O SBK

Sdružení pro bankovní karty (SBK) je unikátní oborovou platformou, jejichž hlavním cílem je dlouhodobý a udržitelný rozvoj prostředí pro poskytování kvalitních platebních služeb se smysluplným využitím progresivních technologií, s vysokou mírou ochrany a zabezpečení. Kompletní statistiky jsou k dispozici na oficiálním webu SBK – bankovnikarty.cz