Tisková zpráva Sdružení pro bankovní karty (SBK) k vývoji domácího sektoru platebních karet, plateb a souvisejících technologií na domácím trhu ve druhém čtvrtletí roku 2023

Praha 5. září 2023 (PROTEXT) – Sdružení pro bankovní karty (SBK) vydává statistiky z oblasti platebních karet na domácím trhu za 2. čtvrtletí roku 2023

Ve druhém čtvrtletí 2023 byl patrný, i přes veškeré krizové dopady na tuzemskou ekonomiku a společnost, růst základních transakčních ukazatelů v používání platebních karet a mobilů resp. dalších elektronických platebních prostředků (tzv. tokenů)

Celkový počet transakcí ve 2.q 2023 v obchodních místech dosáhl 669 mil, tj. meziročně vzrostl o 17% a celkový objem transakcí v obchodních místech dosáhl 393 mld Kč, tj. meziročně vzrostl o 11%.

Ustálenou transakční dynamiku vykazovaly platby kartou v e-commerce prostředí

Počet e-commerce transakcí ve 2q 2023 provedených platebními kartami a ostatními elektronickými platebními prostředky dosáhl 117 mil transakcí, meziročně vzrostl počet transakcí o 44%. Objem transakcí provedených platebními kartami na internetu dosáhl 109 mld Kč, tj. meziročně vzrostl objem transakcí o téměř 33%.

Pokračující nárůst v používání mobilů a dalších elektronických prostředků pro placení

Počet platebních transakcí mobily či elektronickými prostředky (tzv. tokeny) ve 2q 2023 meziročně vzrostl o 80% na téměř 256 mil (oproti 151 mil ve 2q 2022). Objem platebních transakcí mobily či elektronickými prostředky ve 2q 2023 vzrostl o 73% na 139 mld Kč (oproti 80 mld Kč ve 2q 2022). Ve 2q 2023 se počet plateb mobilním zařízením přiblížil ke 40% počtu všech transakcí a uvedený trend bude i nadále pokračovat.

Bankomatová síť je v liberálním prostředí domácího trhu i nadále důležitou službou a součástí infrastruktury a doplňkem k bezhotovostním platbám

Počet 38 mil výběrů hotovosti z bankomatů ve 2q 2023 znamenal mírný (-2,5%) pokles v meziročním srovnání se 2q 2022. Objem vybraných peněz z bankomatů ve 2q 2023 meziročně nepatrně poklesl (-0,5%) na 213 mld Kč ve 2q 2023 z 214 mld Kč ve 2q 2022.

„Sektor platebních karet a souvisejících technologií na domácím trhu během 2. čtvrtletí 2023 v základních transakčních ukazatelích i nadále rostl. Nenaplňovaly se tak prognózy či spekulativní retorika, objevující se v průběhu letního období v mnohých mediích, zejména různé interpretace vytržené z kontextu k oblasti akceptace karet na domácím trhu“, uvádí Roman Kotlán, výkonný ředitel Sdružení pro bankovní karty.

„Poměrně významná část domácí populace, včetně starších lidí, využívá či přímo upřednostňuje pro platby v sektoru maloobchodu a služeb platební karty či mobilní zařízení. Nadále zásadním způsobem roste podíl bezhotovostních transakcí oproti výběrům hotovosti z bankomatů. Ve 2. čtvrtletí 2023 dosáhl počet bezhotovostních transakcí úrovně 669 mil transakcí oproti 38 mil výběrů z bankomatů“, doplňuje R.Kotlán

Hlavní ukazatele tuzemského sektoru ve 2. čtvrtletí 2023 (v meziročním srovnání s 2. čtvrtletí 2022)

Platební karty, elektronické platební prostředky

Počet vydaných platebních karet celkem 13,9 mil (pro srovnání 13,3 mil ve 2q 2022)

Počet vydaných bezkontaktních platebních karet a prostředků NFC 13,4 mil (pro srovnání 13,0 mil ve 2q 2022)

Počet debetních platebních karet a prostředků 12,1 mil (pro srovnání 11,6 mil ve 2q 2022)

Počet charge & kreditních platebních karet 1,7 mil (pro srovnání 1,5 mil ve 2q 2022)

Počet virtuálních platebních karet 502 tis (pro srovnání 268 tis ve 2q 2022)

Akceptace karet a platebních prostředků v infrastruktuře kamenných obchodů & e-shopů (e-commerce)

Počet platebních terminálů 317 tis (pro srovnání 299 tis ve 2q 2022)

Počet platebních terminálů pro bezkontaktní platby 292 tis (pro srovnání 277 tis ve 2q 2022)

Počet e-shopů akceptující platební karty 17,8 tis (pro srovnání 18,3 tis ve 2q 2022)

Počet platebních transakcí u obchodníků ve 2q 2023 dosáhl 669 mil (pro srovnání 570 mil transakcí ve 2q 2022)

Objem platebních transakcí u obchodníků dosáhl 393 mld Kč (pro srovnání 354 mld Kč ve 2q 2022)

Počet platebních transakcí v e-shopech dosáhl 117 mil (pro srovnání 81 mil transakcí ve 2q 2022)

Objem platebních transakcí v e-shopech dosáhl 109 mld Kč (pro srovnání 82 mld Kč ve 2q 2022)

Bankomaty

Počet bankomatů 5.324 (pro srovnání 5.558 zařízení ve 2q 2022)

Počet výběrů hotovosti z bankomatů ve 2q 2023 dosáhl 38 mil (pro srovnání 39 mil výběrů ve 2q 2022)

Objem výběrů hotovosti z bankomatů dosáhl 213 mld Kč (pro srovnání 214 mld Kč hotovosti ve 2q 2022)

Transakční poměr plateb u obchodníků a výběrů hotovosti z bankomatů

Počet plateb u obchodníků ve 2q 2023 dosáhl 669 mil oproti počtu výběrů hotovosti z bankomatů 38 mil

Objem plateb u obchodníků ve 2q 2023 dosáhl 393 mld Kč oproti objemu výběrů hotovosti z bankomatů 213 mld Kč

SBK

Sdružení pro bankovní karty (SBK) je unikátní oborovou platformou, jejichž hlavním cílem je dlouhodobý a udržitelný rozvoj prostředí pro poskytování kvalitních platebních služeb se smysluplným využitím progresivních technologií, s vysokou mírou ochrany a zabezpečení. Kompletní statistiky jsou k dispozici na oficiálním webu SBK (w:bankovnikarty.cz)