Tisková zpráva klubu zastupitelů SPD, Trikolóra a Nezávislí pardubického zastupitelstva

Pardubice 21. března 2024 (PROTEXT) – Město Pardubice dlouhodobě poskytuje dotace pro klub OK Lokomotiva Pardubice – orientační běh. Tomuto spolku předsedá pardubický zastupitel Petr Klimpl z ODS a členem výboru spolku je rovněž zastupitel města a poslanec Parlamentu ČR Karel Haas.

Tito dva politici pánové Haas a Klimpl, poslanec a zastupitel, jsou dle našeho názoru v učebnicovém konfliktu zájmů, kdy jsou u zdroje informací a peněz, které následně čerpají pro svoje privátní aktivity. Toto pokrytectví a amorální chování je pro nás nepřijatelné a protože je našimi zastupitelských hlasy nemůžeme ovlivnit, ukončujeme členství našich zastupitelů ve sportovní komisi.

Je pro nás nepochopitelné a nepřijatelné chování právníka, který sedí v kontrolním výboru a kontroluje předání peněz z kapsy města do kapsy svého sportovního klubu.

Jako člen dozorčí rady Nadace pro rozvoj města Pardubice, který spravuje největší majetek města – pozemky, cítím za tento majetek morální a zákonnou odpovědnost. Ing. Jaroslav Kňava z ODS, předseda dozorčí rady nadace, ani jednou nesvolal řádné jednání dozorčí rady, i když jsem ho opakovaně k tomu vyzýval. Proto jsem nepodepsal výroční zprávu nadace a ukončuji svoje členství v dozorčí radě. Nadále nechceme za náš klub do dozorčí rady už nikoho nominovat, pokud tam bude někdo z ODS.

Nedávno jsem byl nominován do Rozvojového fondu Pardubice, do dozorčí rady. Za velmi krátké období jsem zjistil, že hlavní důvod nedávného stíhání některých pardubických politiků – parkovací dům u hokejové arény, je opravdu zásadní problém. Jeho vítězný dodavatel firma PORR slíbila o 100 dní zkrátit dodání stavby. Nedávno ovšem zjistili, že pod pozemkem je zátěž a odmítli ve stavbě pokračovat.

Předpoklad ekologické zátěže (bývalá benzínová pumpa) byl avizován již v zadávacím řízení. Dokonce byl i nastaven scénář možných víceprací za likvidaci kontaminované zeminy v případě velkého nálezu. Na délku výstavby tato skutečnost nemá žádný vliv – byla avizována předem a firmy v soutěži s tím musely počítat. Už dnes je ale skluz realizace v desítkách dnů. Protože odmítli stavět je zcela jisté, že budou požadovat finance za očekávané vícepráce. Opět byla uzavřena špatná smlouva a musíme se proto ptát. Kdo bude hradit skluz, když firma nedodrží slíbenou rychlost realizace a bude chtít financovat vícepráce ? Smluvní vztahy uzavírané za město nejsou korektní a vyrovnané především pro město ! Proto ukončuji rovněž členství v dozorčí radě Rozvojového fondu Pardubice !

Už na stavbu fotbalového stadionu byly od firmy PORR požadovány vícepráce 2 x 40 milionů Kč. Žádám i o prověření a zveřejnění informace, že fotbalový stadion neodpovídá zadání a nelze ho certifikovat pro vyšší soutěže. Nemůžeme se podílet na dalším podvádění voličů v tom, kolik je reálně utráceno z městské poklady namísto původně vysoutěžené předpokládané hodnoty na některé stavby.

Nechci být terčem dalšího vyšetřování a “sklízet úspěchy” za chyby mých předchůdců v orgánech fondu. Nemůžeme se podílet na dalším podvádění voličů v tom, kolik je reálně utráceno z městské poklady namísto původně vysoutěžených nákladů na některé stavby. Pokud jiným stranám je to jedno, nám NE !

MUDr. Vítězslav Novohradský

předseda Klubu SPD, Trikolóra a Nezávislí zastupitelstva města Pardubice