Tisková zpráva České stomatologické komory k zákonu č. 95/2004

Praha 5. června 2024 (PROTEXT) – Česká stomatologická komora se odvolala k prezidentu ČR a požádala ho o vrácení zákona č. 95/2004 do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 

Zákon umožňuje „stážistům“ praktikovat stomatologii bez složení aprobace a znalosti českého jazyka. I pokud nebude vyslyšena a zákon nabyde platnosti, bude ČSK bedlivě sledovat bezpečnost pacientů, a pokud nebude prováděn přímý odborný dohled včetně tlumočení řádně, bude stíhat dohlížející stomatology, členy ČSK.

 

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

prezident

Česká stomatologická komora

 

Kontakt:

Mgr. Veronika Dufková

tisková tajemnice ČSK

dufkova@dent.cz

 

ČTK Connect ke zprávě vydává přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.