Texaský ústav srdečních arytmií při Lékařském centru svatého Davida jako první v USA využívá systém ablace pulzním polem schválený ze strany FDA

Austin (Texas) 10. dubna 2024 (PROTEXT/PRNewswire) – Elektrofyziologové z Texaského institutu srdečních arytmií (TCAI) při Lékařském centru svatého Davida začali jako první v zemi používat nový systém ablace pulzním polem (PFA) k léčbě pacientů s paroxysmální a perzistující fibrilací síní, srdeční arytmií, která postihuje miliony lidí po celém světě. Stalo se tak ihned poté, co získali povolení od amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv.

První zákrok provedli Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., srdeční elektrofyziolog a výkonný lékařský ředitel TCAI, a Amin Al-Ahmad, M.D., klinický srdeční elektrofyziolog. Dr. Natale a Dr. Al-Ahmad byli dva z 67 světových účastníků studie, jež vedla ke schválení FDA.

Nový systém PFA pouští do srdeční tkáně krátkodobé elektrické vysokoenergetické impulzy ničící buňky, které způsobují nepravidelný srdeční rytmus, aniž by se při tom využívalo nadměrného tepla nebo chladu. Předchozí ablační systémy schválené ze strany FDA ničily buňky pomocí tepla nebo chladu, což mohlo vést k poškození okolní tkáně.

„Tento historický milník představuje největší pokrok v oboru elektrofyziologie za poslední desetiletí, protože umožní pacientům bezpečnější a účinnější léčbu, která v konečném důsledku obnoví kvalitu jejich života,“ vysvětlil Dr. Natale. „Pro náš tým je to velká čest, že se mohl podílet na pilotním projektu v této nové éře globálních inovací na poli srdeční arytmie.“

Institut TCAI také provedl první realizaci druhého komerčně schváleného systému PFA, který používá ablační katétr měnící tvar, aby se přizpůsobil anatomii jednotlivých pacientů. Tento zákrok provedl Joseph Gallinghouse, M.D., F.H.R.S., klinický srdeční elektrofyziolog.

TCAI je nejmodernější elektrofyziologické centrum, jehož součástí je šest laboratoří vybavených pokročilou technologií, kde skupina renomovaných kardiologů provádí velké množství těch nejsložitějších elektrofyziologických zákroků.

Kontakt pro média:

ECPR Texas

Matt Grilli

MGrilli@ECPRTexas.com

(630) 800-9533