Texaský institut srdečních arytmií (Texas Cardiac Arrhythmia Institute) při St. David’s Medical Center pořádá mezinárodní konferenci o komplexních srdečních arytmiích

Austin (Texas) 28. března 2024 (PROTEXT/PRNewswire) – EPLive 2024 je dvoudenní konference, které se účastní přední světoví odborníci z oblasti srdeční elektrofyziologie

Ve dnech 18. a 19. dubna 2024 pořádá Texaský institut srdečních arytmií (Texas Cardiac Arrhythmia Institute –TCAI) Lékařského centra svatého Davida (St. David’s Medical Center) sedmé mezinárodní sympozium o komplexních arytmiích EPLive 2024.

EPLive je intenzivní dvoudenní vzdělávací setkání pro lékaře, registrované sestry s pokročilou odbornou praxí a přidružené zdravotnické pracovníky, kteří se zajímají o léčbu komplexních srdečních arytmií, tedy stavů, kdy srdce bije v nepravidelném nebo abnormálním rytmu. Jako hlavní výukový nástroj budou sloužit živé přenosy z nového, moderního elektrofyziologického centra v Lékařském centru svatého Davida (St. David’s Medical Center), doprovázené odborným komentářem.

„Texaskému institutu srdečních arytmií je ctí přivítat přední světové odborníky v oblasti srdeční elektrofyziologie, kteří budou prezentovat živé přenosy i záznamy případů ilustrujících úspěchy a budoucnost našeho oboru,“ uvedl Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., srdeční elektrofyziolog, výkonný lékařský ředitel TCAI a vedoucí kurzu EPLive. „Případy, které demonstrují pokroky v léčbě srdečních arytmií, pomohou dále zlepšit výsledky pacientů na celém světě.“

Srdeční arytmie jsou způsobeny poruchami elektrického systému srdce. Zatímco mnoho srdečních arytmií se léčí pomocí moderních ablačních metod, které využívají extrémní teplo nebo chlad k destrukci cílových oblastí spojených s abnormálním srdečním rytmem, konference EPLive se zaměří na ablaci pulzním polem (Pulsed Field Ablation, PFA). Tato forma ablace – nejnovější pokrok v elektrofyziologii – vytváří vysokofrekvenční elektrické impulsy, které napadají svalové buňky způsobující nepravidelný srdeční rytmus bez nutnosti použít nadměrné teplo nebo chlad. Tento netermální přístup nepoškozuje okolní tkáně, což zlepšuje výsledky léčby.

Jednu ze čtyř sekcí konference tvoří případy fibrilace síní, včetně PFA. Další části EPLive zahrnují prezentace případů ablace ventrikulární tachykardie (VT), případů a zařízení pro uzávěr ouška levé síně (Left Atrial Appendage, LAA) a nových technologií. Přednášky tvoří kombinace živých a nahraných případů z TCAI a vybraných předních světových pracovišť – Cleveland Clinic, Houston Methodist, Kansas City Heart Rhythm Institute, Massachusetts General, MedStar Health (Washington, D.C.), Mt. Sinai Hospital (New York), Mozina Heart Center (Itálie), St. Bernard’s Heart and Vascular Center (Arkansas), UC Health Center (Colorado), University of Chicago Medicine, University of Pennsylvania, University of Texas Southwestern Medical Center a Vancouver General Hospital (Kanada).

Konference se rovněž zaměří na řadu dalších cílů, včetně:

• Identifikace postupů pro omezení komplikací a prosazování opatření na ochranu pacienta během ablace fibrilace síní a dalších srdečních arytmií.

• Prokázání znalostí nejnovějších poznatků a doporučení v oblasti léčby arytmií a léčby pomocí nových technologií.

• Uplatňování přístupů, které nejlépe využívají nové technologie prokazatelně optimalizující klinické výsledky.

• Identifikace procesů, které mohou úspěšně využít integrace nových technologií a podpořit uplatnění pro pacienty bezpečnějších postupů.

• Identifikace postupů pro omezení komplikací a prosazování opatření na ochranu pacienta při extrakci elektrod komplexních implantabilních srdečních zařízení.

Kromě dr. Nataleho vystoupí na EPLive i další lékaři z TCAI, včetně spoluředitele kurzu Amina Al-Ahmada, M.D., Mohameda Bassiounyho, M.D., Davida Burklanda, M.D., Roberta Canbyho, M.D., Josepha Gallinghouse, M.D., Rodneyho Hortona, M.D., Patricka Hranitzkého, M.D., a Jasona Zagrodzkyho, M.D.

Lékaři mohou na konferenci získat až 14,5 kreditové hodiny Americké lékařské asociace (American Medical Association, AMA) pro kvalifikaci na Physician’s Recognition Award (AMA PRA Category 1 Credit™).

Texaský ústav srdečních arytmií disponuje předním centrem pro robotickou elektrofyziologii v Severní Americe. Centrum o rozloze 72.000 čtverečních stop (6689 m2), které bylo otevřeno v roce 2019, zahrnuje šest elektrofyziologických laboratoří vybavených pokročilou technologií pro léčbu komplexních arytmií. Světově uznávaný lékařský tým institutu tvoří jednu z největších elektrofyziologických praxí ve Spojených státech a nabízí bezkonkurenční zkušenosti, odborné znalosti a výjimečnou péči.

Další informace naleznete na adrese EP-Live.com .

Kontakt pro média:

ECPR Texas

Matt Grilli

MGrilli@ECPRTexas.com

(630) 800-9533

 

PROTEXT