TESCAN ORSAY HOLDING, a.s. a TESCAN BRNO, s.r.o. fúzují sloučením do společnosti TESCAN GROUP, a.s.

Brno 1. srpna 2023 (PROTEXT) – Společnost TESCAN GROUP, a.s. dnes oznámila dokončení fúze sloučením společností TESCAN ORSAY HOLDING, a.s. (TOH), TESCAN BRNO, s.r.o. (TB) a dalších dvou nečinných společností do nástupnické společnosti TESCAN GROUP, a.s., která nabyla účinnosti dne 1. srpna 2023.

V návaznosti na změny v akcionářské struktuře skupiny TESCAN, k nimž došlo počátkem letošního roku v souvislosti s akvizicí společností Carlyle, je tato fúze společností TOH a TB prvním krokem ke zjednodušení vlastnických, organizačních a daňových struktur.

„Globalizace firemní kultury, sjednocení struktur pracovních pozic, eliminace zbytečných vnitrofiremních procesů, snížení nákladů v oblasti auditu, daňového poradenství a zpracování mezd a zjednodušení obchodní agendy našich dodavatelů a zákazníků, to vše jsou důležité cíle na naší firemní cestě k udržitelnému ziskovému růstu inspirované novou akcionářskou strukturou,“ komentuje Pavel Šustek, CFO skupiny TESCAN.

Fúze přispívá k naplnění poslání společnosti TESCAN GROUP, které spočívá v posilování zkušeností jejích obchodních partnerů prostřednictvím profesionality, nadšení a otevřenosti.

O společnosti TESCAN

Společnost TESCAN umožňuje výzkum a analýzu v nanorozměrech v oblasti materiálů a geověd, věd o živé přírodě a polovodičového průmyslu. Společnost má 30letou historii vývoje inovativních řešení v oblasti elektronové mikroskopie, mikropočítačové tomografie a souvisejícího softwaru pro zákazníky ve výzkumu a průmyslu po celém světě. Díky tomu si společnost TESCAN vydobyla vedoucí postavení v oblasti mikro- a nanotechnologií. Další informace naleznete na adrese: www.tescan.com. Společnost TESCAN ORSAY HOLDING byla založena v roce 2013 jako výsledek dlouhodobé expanze a zakládání dceřiných společností po celém světě, včetně společnosti ORSAY PHYSICS se sídlem ve Fuveau (Fuveau, Francie), světové jedničky v oblasti technologií fokusovaných iontů a elektronových svazků na míru. Společnost TESCAN GROUP, a.s. si zachovává své sídlo, výrobu a většinu výzkumu a vývoje v Brně v České republice. Každý mikroskop TESCAN je odborně vyráběn v Brně a dodáván zákazníkům po celém světě.

Kontakt pro média:

Barbora Novosadová

e-mail: barbora.novosadova@tescan.com