Technologická předpověď Kyndrylu pro rok 2024: Modernizace enterprise managementu prostřednictvím integrace, lepší efektivity a automatizace

Praha 21. prosince 2023 (PROTEX) – Kyndryl, největší světový dodavatel služeb v oblasti IT infrastruktury, nedávno oslavil druhé narozeniny coby nezávislá, veřejně obchodovaná společnost. Při příležitosti tohoto milníku společnost znovu zdůraznila své odhodlání podporovat partnerské firmy a organizace v České republice v modernizaci, transformaci a škálování a zároveň budovat udržitelné, konkurenceschopné podnikání.

Technologie se dnes vyvíjí překotnou rychlostí a firmy tak hledají nové příležitosti k růstu. Snaží se získat strategickou výhodu a zlepšovat svou škálovatelnost. Schopnost přizpůsobit se měnícímu se trhu a technologickému pokroku je v silně konkurenčním byznysovém prostředí zásadní nejen pro stabilní úspěch a prosperitu, ale i pro samotné přežití.

Kyndryl se dnes může pochlubit tisíci zákazníků po celém světě, včetně regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky (EMEA). Služby a poradenství Kyndrylu pomáhají modernizovat a transformovat rozmanitá odvětví jeho klientů, čímž firma přispívá k celkovému ekonomickému rozvoji a diverzifikaci.

Zákazník nula

Kyndryl se do své vlastní transformace (jako „zákazník nula“) pustil v roce 2021, když se z něj stala nezávislá firma se zhruba 90 000 zaměstnanci v 60 zemích. Za necelé dva roky se firmě podařilo z více než 1 800 původních aplikací zabírajících přes 50 datových center udělat jen pár stovek, které jsou navíc plně cloudové. Kyndrylu se podařilo konsolidovat přes 100 systémů pro správu financí do jediné platformy a završit tím transformaci, která firmám této velikosti běžně trvá pět až deset let. Firma díky tomu očekává snížení provozních výdajů o více než 200 milionů dolarů. Dalších 300 milionů by měla ušetřit díky větší produktivitě a efektivitě.

Predikce v oblasti inovací

IT odborníci budou v příštím roce čelit výzvám souvisejícím s vývojem nových technologií a vznikem nových, komplexních byznysových problémů. Některé změny se stanou motorem inovací, jiné vyostří debaty o generativní umělé inteligenci. A další, například kyberhrozby, donutí firmy se těmto rizikům postavit tváří v tvář a začít je se jimi aktivně zabývat.

Odborníci Kyndrylu spolupracují s firmami po celém světě a pomáhají jim moderním způsobem řešit jejich klíčové byznysové cíle. Jaké trendy budou mít největší vliv na rozhodování v oblasti IT v roce 2024?

Zavádění FinOps: Čím dál více společností bude zavádět principy FinOps, aby mohly lépe spravovat cloudové investice do hybridních a multicloudových prostředí a zajistit si tak lepší kontrolu nad výdaji a lepší spolupráci finančního, technického a byznysového oddělení.Edge computing a umělá inteligence: Více společností, především výrobních, bude zavádět AI technologie s cílem využívat vlastní data pro efektivnější provoz, což jim umožní snížit náklady, zmenšit dopad na životní prostředí, vylepšit zabezpečení provozu a vyřešit otázku pracovní síly.Dopad generativní AI na bezpečnost: Vzestup generativní AI bude pro kyberbezpečnost znamenat výzvy i příležitosti a přinese nutnost zlepšovat správu přístupů do systémů, přehodnotit tradiční způsoby zabezpečení a také automatizovat rutinní úkoly a zlepšit tak produktivitu.Robustní data governance: Pozornost se bude soustředit především na robustní systémy pro data governance, protože vysoce kvalitní AI potřebuje vysoce kvalitní data. Firmy budou hledat nové partnery a moderní datové platformy, které jim umožní integrovat generativní AI do různých zdrojů dat.Rozvoj digitálních pracovišť: Větší důraz lze očekávat na zlepšování zákaznické i zaměstnanecké zkušenosti pomocí digitálních technologií na pracovištích, které blíže propojí IT oddělení s HR procesy a front office.Poptávka po mainframových dovednostech: Spolupráce s partnery, kteří umí spravovat, modernizovat a optimalizovat mainframe systémy, bude pro firmy prioritou. Budou totiž muset řešit nedostatek vlastních zdrojů a zajistit integraci nových technologií, jako je AI, do stávajících mainframových aplikací.

Uhlíková neutralita

Jako největší světový dodavatel služeb v oblasti IT infrastruktury si Kyndryl klade za cíl posílit udržitelnost ve všech svých firmách, aktivitách, dodavatelském řetězci i v celé společnosti. V rámci programu udržitelnosti, který vychází z priorit společnosti v oblasti životního prostředí, se Kyndryl aktivně snaží snižovat svůj dopad na životní prostředí a pomáhá všem zúčastněným partnerům splňovat nejen regulatorní požadavky, ale také požadavky zákazníků a investorů pomocí strategického plánu, který se soustředí na tři hlavní oblasti:

Cíle v oblasti emisí skleníkových plynů: Od chvíle, kdy se Kyndryl osamostatnil, má společnost nastavené jasné cíle pro snižování emisí a plán pro dosažení uhlíkové neutrality v roce 2024. Cílem je snížit přímé a nepřímé emise v celosvětovém měřítku o polovinu a do roku 2030 přejít pouze na obnovitelné zdroje energie.Spolupráce se zákazníky: Ochrana životního prostředí sahá dál než jen k vlastním aktivitám. Proto Kyndryl navazuje partnerství se zákazníky a dalšími partnery, aby mohli společně zavádět udržitelná řešení napříč různými odvětvími. Pomocí technologií jako AI, strojové učení, cloudová infrastruktura nebo digitalizace pracovišť pomáhá škálovat pozitivní vliv na životní prostředí.Vzdělávání a zapojení zaměstnanců: Cílem Kyndrylu je budovat ve firmě kulturu udržitelnosti. Proto informuje všechny zaměstnance po celém světě o závazku uhlíkové neutrality a podporuje jejich zapojování do udržitelných aktivit. Díky iniciativám jako jsou Carbon Literacy Project nebo Green Guild pomáhá zaměstnancům přispívat k udržitelné budoucnosti jak v osobním, tak pracovním životě.

Xerxes Cooper

„Jsme hrdí na to, že zákazníkům pomáháme zrychlit jejich digitální transformaci, ať už jde o přechod na cloudová řešení, AI nebo lepší zabezpečení. Odbornost a nadšení našich týmů po celém světě, společně s desítkami let zkušeností s kriticky důležitými projekty, umožňuje našim zákazníkům spravovat a modernizovat jejich komplexní hybridní IT prostředí prostřednictvím služeb s vysokou přidanou hodnotou, jako je Kyndryl Bridge nebo Kyndryl Consult,“ říká Xerxes Cooper, prezident divize Kyndrylu pro strategické trhy.

Dr. Jamshid A. Vayghan

„Kyndryl Bridge se dokáže integrovat do vašich platforem a poskytnout vám kompletní přehled vašich technologií. Díky automatizaci a poskytnutným datům se můžete rozhodovat rychleji a vytvářet provozní úspory,“ říká Dr. Jamshid A. Vayghan, CTO, VP a technický expert z divize pro strategické trhy Kyndrylu. „Kyndryl Bridge je otevřená integrační platforma, která umožňuje firmám ve všech oborech a organizacím ve státní správě po celém světě, včetně strategických trhů v regionu EMEA, vytvářet hladká propojení mezi digitálním byznysem a technologiemi. Design Kyndryl Bridge, založený na desetiletích zkušeností Kyndrylu se správou a provozem rozmanitých technologických systémů, je klíčem k budování a podpoře digitálního byznysu našich zákazníků, který bude připraven na výzvy budoucnosti.“

Faith Taylor

„Využitím stávajících pokročilých IT infrastruktur mohou firmy výrazně snížit svůj dopad na životní prostředí a zároveň podpořit svou efektivitu a udržitelnost,“ říká Faith Taylor, viceprezidentka Kyndrylu odpovědná za globální udržitelnost a ESG. „V Kyndrylu jsme připraveni realizovat strategii udržitelnosti, která je integrovaná do naší byznysové strategie. Součástí toho je dodržování nejvyšších standardů v oboru, podpora inovací a vědomí, že je třeba reagovat hned. Jsem nesmírně hrdá na to, že Kyndryl se svým cílem být v roce 2040 uhlíkově neutrální stojí na straně přírody a naší planety.“

Jiří Batěk

„Aktivně spolupracujeme s našimi zákazníky na budování a modernizaci komplexních IT systémů“ říká Jiří Batěk, generální ředitel Kyndrylu Česká republika. „V letošním roce jsme se soustředili mimo jiné i na bezpečné nasazení Generativní AI ve firemním prostředí. To zahrnuje identifikaci a prioritizaci konkrétních případů použití, datovou a uživatelskou governance, správu AI modelů a potřebné infrastruktury a integraci do stávajícího provozního prostředí. Společně s partnery i zákazníky připravujeme a pracujeme na konkrétních GenAI projektech v oblasti finančních služeb, státní správy i dalších odvětví.“