Techagro v Brně představí Chytrou farmu

Součástí tradičního veletrhu Techagro se v letošním roce vůbec poprvé stane nový projekt Chytrá farma. V rámci něj se na jednom místě sejdou zajímaví farmáři a instituce, kteří mají dlouholeté zkušenosti se zaváděním Precizního zemědělství do praxe. Ti budou prezentovat své zkušenosti z praxe během diskuzí k jednotlivým tématům, nebo budou k dispozici na stanovištích. Cílem je, aby si farmáři, kteří Chytrou farmu navštíví, odnesli konkrétní praktické informace, které je posunou v efektivnosti a udržitelnosti.

Techagro jako ideální platforma pro výměnu napříč zemědělstvím

“Tradiční výstavnictví prošlo v posledním desetiletí obrovskými změnami. Doba a spotřebitelské chování se proměňují a tomu se musí přizpůsobit i veletrhy. A právě proto jsme přišli s projektem Chytrá farma, protože věříme, že veletrh Techagro je ideální platformou pro sdílení největších novinek a zajímavostí z praxe napříč celým zemědělským sektorem. Vzhledem k tlaku, který je na zemědělce vytvářen v rámci udržitelnosti, efektivnosti a také legislativy, jsme přesvědčeni, že tento projekt může pomoci farmářům získat praktické zkušenosti a podpořit výměnu informací mezi zemědělskou komunitou a ministerstvem tak, aby se legislativa více potkávala s realitou českých polí,” říká Lukáš Helan, obchodní ředitel společnosti Veletrhy Brno.

Zajímaví hosté i témata, jedná se o účasti ministra zemědělství

V rámci veletrhu Techagro bude v apendixu pavilonu F vymezený prostor pro Chytrou farmu, kde každý den proběhnou na Chytré stage jeden až dva odborné bloky k tématům precizního zemědělství. Během nich se představí spousta zajímavých hostů z praxe, jako například Jindřich Šmöger (SIUZ), Ing. Jakub Elbl Ph.D. (JTZE), Ondřej Hnilička, DiS. (EUROFARMS AGRO-B s.r.o. – JTZE), Ing. Josef Čejka (ZD Dolní Újezd a.s), Ing. Marcel Herout, Ph.D. (Zemědělské obchodní družstvo Olešník, ADVENTA s.r.o.), a další, které doplní zástupci akademické obce jako doc. Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D. (MENDELU), doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D. (Centrum precizního zemědělství – ČZU) a spousta dalších.

Přislíbena je také účast zástupců Oddělení půdy z Ministerstva zemědělství ČR, kteří pracovali na protierozní vyhlášce a v jednání je i krátká návštěva ministra zemědělství.

Kolem Chytré stage se bude soustředit vše zajímavé k tématu precizního zemědělství. Někteří přednášející budou k dispozici pro dotazy návštěvníků.

Mezi vystavovateli Chytré farmy nechybí například 3gon Positioning, AUSTRO DIESEL, Česká zemědělská univerzita v Praze, Datamars, FONS, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta zemědělská a technologická, Leading Farmers CZ, Mendelova univerzita v Brně, OCTO-TECHNOLOGY divize společnosti Your Systém, Skymaps, Státní zkušebna strojů, SYNPRO, Technotrade, V.Racek – zemědělské technologie, VNT electronics, Výzkumný ústav zemědělské techniky, WinFAS software nebo ZÁLESÍ.