TECH4ALL: Podpora inkluze a udržitelnosti prostřednictvím partnerství

Šen-čen (Čína) 23. dubna 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – Společnost Huawei uspořádala se svými globálními partnery na konferenci HAS2023 diskusi pro média

Na včerejší diskusi pro média, která se konala na konferenci Huawei Global Analyst Summit 2023, se společnost Huawei se svými globálními partnery podělila se zástupci médií o nejnovější postupy v rámci iniciativy TECH4ALL. Diskuse se zaměřovala na to, jak digitální technologie otevírají nové možnosti pro inkluzivnější a udržitelnější digitální svět.

Během diskuse několik globálních partnerů společnosti Huawei v rámci projektu TECH4ALL rovněž informovalo o aktuálním průběhu projektů, které v současné době probíhají po celém světě. Klíčovým sdělením bylo, že v každém z projektů byla pro dosažení pozitivních výsledků zásadní kombinace technologií a partnerství.

„Naše úsilí v rámci iniciativy TECH4ALL by nebylo možné bez kombinace technologií a partnerství,“ řekl ve svém úvodním projevu diskuse Jeffrey Zhou, prezident ICT marketingu společnosti Huawei.

Od zahájení této iniciativy v roce 2019 společnost Huawei úzce spolupracuje se státními správami, zákazníky, mezinárodními organizacemi, výzkumnými ústavy a nevládními organizacemi, aby zajistila co největší dosah společenské hodnoty digitálních technologií.

Podpora rovnosti a kvality ve vzdělávání

Vzdělávací projekty iniciativy TECH4ALL, které podporují inkluzi a pomáhají budovat udržitelnou budoucnost, dosud oslovily 220 000 zájemců po celém světě. Prioritní zájem projevují odlehlé a venkovské komunity a nedostatečně podporované skupiny, včetně žen a dívek, nezaměstnané mládeže, osob se zdravotním postižením, starších osob a studentů a učitelů na základních školách.

Nadace YouChange China Social Entrepreneur Foundation se během diskuse podělila o svou vizi a zdůraznila, že technologické podpůrné platformy umožňují začínajícím učitelům ve venkovských oblastech prostřednictvím online školení rozvíjet jejich profesní schopnosti a posilovat sebedůvěru.

„Nejcennějším rozvojem je rozvoj lidí samotných. Ve spolupráci se společností Huawei bychom rádi pokračovali i v budoucnu a prostřednictvím technologií zlepšovali vzdělávání na venkově,“ prohlásil Hui Ling, generální tajemník nadace YouChange China Social Entrepreneur Foundation.

Ochrana přírody s využitím technologií

V oblasti udržitelnosti a ochrany přírody pomohly projekty iniciativy TECH4ALL účinně chránit biologickou rozmanitost a udržitelně hospodařit s přírodními zdroji v celkem 46 chráněných oblastech po celém světě, včetně 5 pilotních projektů v rámci partnerství Tech4Nature, které v roce 2020 navázala společnost Huawei s Mezinárodní unií pro ochranu přírody.

„Co se týče biologické rozmanitosti a ochrany území, mohou nám technologie významně pomoci při monitorování a zlepšování možností podávání zpráv o cílech biologické rozmanitosti, klimatu a ochrany území,“ řekl Khalid Pasha, asijský koordinátor asijské regionální kanceláře IUCN.

Společnost C Minds, jeden z partnerů iniciativy TECH4ALL, se během diskuse podělila o informace o projektu Tech4Nature v Mexiku. Projekt byl zahájen v květnu 2022 ve spolupráci s IUCN, společností C Minds a dalšími místními partnery a využívá sílu umělé inteligence a komunitní přístupy k ochraně biologické rozmanitosti ve státní rezervaci Dzilam, mimo jiné i v případě ohroženého jaguára severoamerického.

„Využití technologií nám umožňuje rozšířit ochranářské aktivity na nebývalou úroveň a zkrátit časové rámce. Právě toho se nám v tomto případě podařilo dosáhnout a za méně než jeden rok spolupráce za využití technologií a partnerství jsme dosáhli výsledků srovnatelných s mnohaletým ručním zpracováním a interpretací dat. Poskytuje nám také možnost vytvořit transparentní a měřitelný dopad,“ prohlásila Regina Cerverová Pachecová, koordinátorka projektu C Minds.

Využití informačních a komunikačních technologií na podporu rozvoje venkova

Zasedání se zúčastnila také společnost ITU-D, která zde informovala o projektu Smart Village Pakistan. Tento projektový model, který byl zahájen v lednu 2023, urychluje dopad několika cílů udržitelného rozvoje zvyšováním dostupnosti místní logistiky a poskytuje odlehlým vesnicím přístup k řadě digitálních služeb, včetně elektronického zdravotnictví, elektronického vzdělávání a elektronického obchodu, to vše s cílem zlepšit kvalitu života a ekonomické příležitosti zdejších obyvatel.

„Pákistánský projekt je prvním programem ITU pro chytré vesnice v Asii a Tichomoří, realizovaným v rámci iniciativy Smart Villages a Smart Islands. Jsme velmi hrdí na to, že můžeme spolupracovat s pákistánskou vládou i se společností Huawei. Takovéto pilotní projekty také přitahují zájem a pozornost nových partnerů, kteří mohou napomoci ještě větším změnám. Rád bych poděkoval všem, kteří se o úspěch této akce zasloužili,“ konstatoval Ashish Narayan, programový koordinátor regionální kanceláře ITU pro Asii a Tichomoří.

Partneři TECH4ALL v diskusi pro média jasně ukázali, čeho lze spoluprací na společných cílech v praxi dosáhnout, a společnost Huawei doufá, že bude mít možnost i nadále prostřednictvím inovativních technologií a dlouhodobých partnerství podporovat inkluzi a udržitelnost.

O iniciativě Huawei TECH4ALL

TECH4ALL je dlouhodobá iniciativa a akční plán společnosti Huawei v oblasti digitálního začleňování. Projekt TECH4ALL je založen na inovativních technologiích a partnerstvích a jeho cílem je podpořit začlenění a udržitelnost v digitálním světě.

Další informace naleznete na webových stránkách Huawei TECH4ALL na adrese https://www.huawei.com/en/tech4all

Sledujte nás také na Twitteru na adrese https://twitter.com/HUAWEI_TECH4ALL

Foto –
https://mma.prnewswire.com/media/2060163/Huawei_partners_held_TECH4ALL_roundtable_Day_2_HAS_2023.jpg

KONTAKT: Chris Chen, chris.chencong@huawei.com