TAYLLORCOX představují unikátní sérii školení na podporu odolnosti kritických subjektů

Praha 20. května 2024 (PROTEXT) – Dne 15. května 2023 spustil TAYLLORCOX s pracovní skupinou, která se podílí na tvorbě připravovaného zákona o posilování odolnosti subjektů kritické infrastruktury (ZKI) na základě směrnice EU o odolnosti kritických subjektů Critical Entities Resilience (CER), novou sérii webinářů „Critical Entities Resilience MasterClass (CERMC)“

https://www.tx.cz/critical-entities-resilience

Tyto programy reagují na novou směrnici Evropské komise o odolnosti kritických subjektů. Získáte tak z první ruky přehled o novém rozsahu CER a návod na posílení odolnosti subjektů napříč odvětvími a pomáhá čelit všudypřítomným rostoucím hrozbám.

Směrnice CER dramaticky zvyšuje požadavky na zajištění odolnosti kritické infrastruktury v EU a metodicky zastřešuje související evropské směrnice a nařízení (NIS2 a DORA). CER přináší požadavky na řízení kontinuity činnosti (BCM), krizový management či řízení rizik v dodavatelském řetězci. Usiluje přitom o soulad s respektovanými mezinárodními standardy (např. ISO 22301, ISO 27000, ISO 31000). Do českého právního řádu bude transponována v podobě nového zákona o kritické infrastruktuře. Soubor nových pravidel pomůže čelit akutním hrozbám, chránit kritickou infrastrukturu a zajišťovat dostupnost základních služeb.

Cílem těchto školení a workshopů je příprava manažerů, ale i ředitelů a vedoucí pracovníky nejnovějšími poznatky a praktickými zkušenostmi pro zvýšení odolnosti kritických infrastruktur.

Směrnice stanovuje minimální závazné standardy, jejichž cílem je zajistit, aby kritické subjekty byly schopné předcházet, odolávat a zotavit se z narušujících incidentů.

Směrnice rozšiřuje působnost na deset sektorů, včetně energetiky, dopravy a zdravotnictví, a zahrnuje všechna přírodní a lidská rizika, která mohou ovlivnit poskytování základních služeb.

Další detaily a kompletní informace o směrnici a školicích programech najdete na oficiálních stránkách TAYLLORCOX zde

 

Kontakt:

info@tayllorcox.com | www.tx.cz