Tato země je krásná, ale těžko se tu žije?

Praha 12. října 2022 (PROTEXT) – Kniha HOVORY „R“ – ÚVAHY A NÁVRHY

Vydavatel knih, překladatel a matematik Rudolf Červenka napsal a v nakladatelství LEDA připravuje k vydání knihu Hovory „R“ – Úvahy a návrhy určenou zájemcům, které neuspokojuje povrchnost současné společenské diskuse. Kniha, z níž přinášíme úryvek z úvodu a z jedné kapitoly, je inspirována slavným dílem Prorok libanonsko-amerického autora Chalíla Džibrána, jejíž ilustrovanou verzi LEDA současně připravuje k vydání.

Jednotlivé kapitoly knihy Úvahy a návrhy doprovázejí videa s autorem a jeho hosty umístěná na kanálu Hovory „R“ s adresou

. Přístup k videím je také z Googlu dotazem: YouTube Hovory R Rudolf Červenka

HOVORY „R“ jsou pojmenovány podle symbolické skleněné růže, jež je v každém dílu přítomna, aby připomněla štěstí a radost, lásku a krásu. Vyhýbají se osobním útokům a zesměšňování zastánců odlišných názorů, snaží se naopak uvádět prospěšné zásady a možná řešení. V rámci pohledu, který považuje za mimořádně důležitou míru věcí, jsou odmítány krajnosti.

TATO ZEMĚ JE KRÁSNÁ, ALE TĚŽKO SE TU ŽIJE?

První ministr se vzdal své funkce – vlastně ministryně. Je to dáma hodná úcty! Ozývají se jiné hlasy: nedokázala zvládnout zpovykané úředníky, neuměla rozmotat falešnou síť vlivových vztahů, neuměla proniknout do palácových intrik, které se odehrávaly za jejími zády. Ministři přicházejí a odcházejí, úředníci však zůstávají – a mnohdy vítězí. Politiky – mezi nimiž je naše ministryně světlou výjimkou – to však neomlouvá. Musejí dostát svému hlavnímu úkolu! No a jaký úkol to je?

Aristotelés soudil, že základním úkolem státu je pěstování ctnosti. Uplynuly málem tři tisíce let, a my jsme dosud nedostáli nárokům antického filosofa. Za krize před devadesáti lety upozorňoval Tomáš Baťa, že její příčinou je spíš mravní než ekonomická bída. A nyní? Kam se ztratila pokora mocných před miliony současníků a před miliony těch, kdo přijdou po nás? A kde je odpovědnost vůči generacím předků, kteří vybudovali naši zemi a předali nám ji k užívání? Nejčastěji vidíme přezíravost.

Žijeme v politickém systému zastupitelské demokracie, tedy vysíláme a platíme své zástupce, aby hájili a prosazovali naše zájmy. Úloha politického zástupce ovšem nespočívá v tom, že by mechanicky přebíral názory svých voličů a předával je dál. Není totiž zodpovědný pouze jim, ale i – možná hlavně – svému svědomí a také tomu, co přesahuje individuální existenci, ať už to nazveme věčnost, mravnost, Bůh nebo budoucnost. Je také jasné, že politickým představitelem musí být člověk se značnou odvahou a silnou vůlí, bez toho by totiž máločeho dosáhl. A musí mít jasnou mysl, jež mu umožní dobře prozkoumat a poznat otázky, kterými se bude zabývat a za jejichž řešení bude odpovídat.

Tedy: Člověk bez vysoké míry mravní odpovědnosti silného hlasu svědomí, bez jasného myšlení, obětavosti, odvahy a silné vůle nemá v politice místo. Miliony občanů a s nimi dokonce i poslední šíbr a vykuk mají právo žít ve státě, jehož představitelé budí autoritu a úctu, nikoliv aby mu byli k opovržení nebo k smíchu.

Proč tedy máme ministryni, jejímž nejmenším záporem je fakt, že se navlékla do trička s předpubertálním nápisem – že by její voliči byli nedospělí? Jak jsme si zasloužili představitelku, která září očima široce rozevřenýma hlavně naivitu a krátkozrakost? Proč máme snášet představitele, kteří se klaní cizím místo svébytného jednání? Jak to, že si dovolují kriminalizovat názory a zavádět represivní cenzuru, místo aby podporovali svobodnou výměnu názorů a posilovali vzájemnou důvěru mezi občany a obecnou důvěru ve společnost i stát?

Přezíravost od vás není na místě. Byli jste zvoleni pouhou menšinou občanů a pouze díky výjimečně nepravděpodobnému rozložení voličských hlasů. Tak dělejte to, co je vaším skutečným úkolem! Kiksy ani váhání vám už nemůžeme dovolit, nechceme, aby se kvůli vám říkalo: „Tato země je krásná, ale těžko se tu žije“.

Kontakt:

Dagmar Červenková

nakladatelství LEDA

e-mail: dagmar.cervenkova@leda.cz