Systém SAFe® 6.0 a platforma SAFe® Studio: Měníme způsoby, jakými podniky dosahují obchodní agility

Boulder (USA) 17. března 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – Dvě zásadní novinky společnosti Scaled Agile, Inc. umožňují podnikům řídit organizační změny, urychlit tok hodnot, integrovat komplexní technologie a týmy díky nim mají možnost ve svých rolích skutečně vyniknout

Společnost Scaled Agile, Inc., poskytovatel systému SAFe®, který je celosvětově nejspolehlivějším systémem pro agilní podnikání, dnes oznámila dva nové stěžejní produkty: SAFe® 6.0 a SAFe® Studio. SAFe 6.0 představuje nejnovější verzi rámce Scaled Agile Framework® a souvisejících kurzů, certifikací, sad nástrojů a prostředků online vzdělávání. SAFe Studio je novou platformou, která profesionálům na systém SAFe umožňuje další vzdělávání o praktickém použití tohoto systému a jeho testování a řízení.

„Systém SAFe se stal světovým standardem pro podniky, které chtějí ve velkém měřítku uplatňovat agilní podnikání. Tuto zodpovědnost bereme vážně a neustále investujeme do jeho vývoje, abychom zajistili podporu a přizpůsobení těm nejnovějším technologickým a obchodním trendům. Tyto nové verze významným způsobem posouvají možnosti integrace SAFe postupů do každodenního provozu podniků, zajištění toho, aby byly zavedené změny skutečně dodržovány, dosažení výhod skutečné obchodní agility,“ řekl generální ředitel společnosti Scaled Agile Chris James.

SAFe® 6.0

Scaled Agile Framework®

V této nejnovější verzi systému Framework byly pokyny pro řešení nejkritičtějších výzev, se kterými se organizace setkávají, upraveny v následujících klíčových oblastech:

• Urychlení toku hodnot pro týmy, agilní vlaky (ART), vlaky řešení a portfolia prostřednictvím osmi nových urychlovačů toku

• Poskytnutí obchodních a technologických vzorů pro podniky, které jsou nutné pro rozšíření systému SAFe v rámci celé organizace s pokyny pro agilní vedoucí týmy, agilní vlaky a agilní obchodní funkce

• Aktualizované funkce odpovědnosti a spolupráce pro klíčové role systému SAFe, které odrážejí jejich důležitost v agilním obchodním prostředí

• Urychlení zavádění nejnovějších technologií prostřednictvím pokynů pro rozvoj nasazení UI, velkých dat a cloudových možností a funkcí

• Dosahování lepších výsledků prostřednictvím rozšířených pokynů pro OKR a zdokonalených nástrojů pro měření kompetencí a toku

„Klíčovým prvkem této aktualizace systému SAFe je hlubší pochopení toku,“ konstatoval tvůrce SAFe a hlavní metodik Dean Leffingwell. „Díky naší schopnosti tok měřit získáváme nový kvantitativní základ pro pochopení toho, jaké procesy se odehrávají, jak jejich jednotlivé složky fungují a co můžeme zlepšit.“

Andrew Sales, taktéž hlavní metodik, k tomu říká: „Je možné, že se jedná o vůbec nejzásadnější novinku systému SAFe, která nám pomáhá našim oborům porozumět a měřit a zlepšovat to, co bylo dříve neuchopitelné a neměřitelné.“

Zdroje pro výuku a praxi

Tyto nejnovější vzory úspěchů si vyžádaly také aktualizace kurzů systému SAFe, online výuky i praktických zdrojů, které jsou k dispozici na platformě SAFe Studio. Leading SAFe®, jeden z nejoblíbenějších kurzů společnosti Scaled Agile, je nyní k dispozici v dalších jazycích, mezi něž patří například brazilská portugalština, čínština, francouzština, němčina, japonština, korejština a španělština, a kromě toho byl vypracován také ambiciózní a průběžný plán další lokalizace výukových a praktických zdrojů.

Platforma SAFe® Studio

Platforma SAFe Studio, vytvořená s ohledem na podniky, představuje evoluci předplatitelské platformy, která profesionálům na systém SAFe umožňuje další vzdělávání o praktickém použití tohoto systému a jeho testování a řízení. Je navržena tak, aby umožňovala zvládat organizační změny – převáděla pokyny systému SAFe do praxe a pomáhala zaměstnancům osvojit si odlišný způsob práce a vyniknout v něm. To vše v rámci celého podniku a ve všech podnikových jednotkách.

Nová platforma SAFe Studio zajistí podporu pro školitele a kouče, týmy, jednotlivce i partnery společnosti Scaled Agile po stránce těch nejdůležitějších poznatků a postupů, které jsou v systému SAFe relevantní:

• Možnosti studia na vyžádání, včetně modulů pro samostudium a praktickými závěry

• Nástroje a seznamy obsahu upravené podle zájmů a rolí zaměstnanců

• Podnikově orientované nástroje pro správu a zlepšování postupů systému SAFe

• Integrace růstových doporučení pro zajištění sledování pokroků

• Lokalizace obsahu pro globální pracovníky

• Vylepšený vyhledávač partnerů k výběru z více než 500 globálních partnerů společnosti Scaled Agile. Nyní je organizovaný podle pěti klíčových schopností, které podniky nejvíce oceňují

„Koncept platformy SAFe Studio představuje zásadní krok vpřed, co se týče možností využití a aplikace systému SAFe jednotlivými týmy a podniky,“ konstatoval produktový ředitel společnosti Scaled Agile Inbar Oren. „Dnešním představením této platformy se vydáváme na cestu k naplnění našeho závazku poskytovat podnikovou platformu světové úrovně, která využívá pokročilých technologií a podnikům a vládním agenturám tak umožňuje pružněji se přizpůsobovat změnám na rychle se měnících trzích.“

Další informace najdete na adrese scaledagile.com/2023-march-launch-details.

O společnosti Scaled Agile, Inc.:

Společnost Scaled Agile, Inc. je poskytovatelem systému SAFe®, celosvětově nejspolehlivějšího systému pro agilní podnikání. Pomocí integrovaných řešení, která pomáhají týmům zavádět lepší způsoby práce, společnost Scaled Agile přetváří způsoby, jakými přední světové organizace identifikují a zákazníkům dodávají hodnoty, využívají vznikajících příležitostí a zlepšují obchodní výsledky. Na systém SAFe a na globální partnerskou síť společnosti Scaled Agile se spoléhá více než 20.000 podniků a vládních agentur, aby s jejich pomocí urychlily digitální inovace a obstály v konkurenčním prostředí rychle se měnícího trhu. Další informace najdete na stránkách scaledagile.com.

Video – https://www.youtube.com/watch?v=d0mx0MY4qmE

Foto –
https://mma.prnewswire.com/media/2034251/Scaled_Agile_SAFe_6_Launch.jpg

KONTAKT: Regina Clevelandová, ředitelka komunikace, regina.cleveland@scaledagile.com