Svaz BIO vinařů: BIO prokazatelně snižuje globální oteplování

Praha 5. června 2023 (PROTEXT) – V dnešní snídani s Novou, Jan Cibulka, tajemník svazu BIO vinařů popsal hlavní výhody BIO principů. Ty se dle něj skládají ze dvou hlavních přínosů: pro zdraví, a pro přírodu.

Jako hlavní bonus pro zdraví, označil Cibulka absenci konvenčních postřiků a hnojiv. Citoval WHO, která Glyfosáty označuje za „pravděpodobně rakovinotvorné“. Dále Zmiňoval studie, které poukazují na zvýšený výskyt autismu u dětí narozených matkám, které po dobu těhotenství žily do 2 km od konvenčně stříkaných polí.

Nákup BIO potravin byl v televizním pořadu označen jako „nejjednodušší způsob, jak může každý jednotlivec zmírnit globálního oteplování.“ Dle studií BIO plochy zachycují o 44 % více CO2 než konvenční plochy. Jako další výhody BIO byla vypíchnuta schopnost zadržovat vodu v krajině a ochrana biodiverzity.

Kontakt:

1tajemnik@svazbiovinaru.cz