Stříbro chystá opravu mostu na důležité spojce na Tachovsku, stavba se ale musela zastavit

Stříbro 14. prosince2023 (PROTEXT) – Ulice 28. října, most u Jána ve Stříbře na Tachovsku. Důležitá spojka mezi rekreační oblastí Butov, severem a východem Stříbra a severního Plzeňska.

Pavel Čížek (STAN), náměstek plzeňského hejtmana pro dopravu: „U mostu se zjistili, že je ve špatném technickém stavu, tak jsme ho v letošním roce mimořádně zařadili do realizace.“

Jenže, sotva začaly práce, objevil se první problém. A to zásadní. Stavba se musela zastavit.

Pavel Čížek (STAN), náměstek plzeňského hejtmana pro dopravu: „Byla zahájena rekonstrukce mostu ve Stříbře, ale poté, co se zjistilo, že jsou tam velké problémy s plynovodem, který je vlastně zavěšen na tom mostě a je to plynovod velké dimenze, tak bylo rozhodnuto, že ta stavba nebude prováděna teď v těch zimních měsících, ale že se v ní bude pokračovat až na jaře. Právě tou přeložkou a novým zavěšením plynovodu na most.“

Silničáři proto zavřeli chodník na mostě a omezili tonáž vozidel na pět tun.

Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: „Nezbytná věc, ten most se musí opravit a bude to konstrukčně velmi složité. To znamená, tam bude dopravní omezení na vozidla vážící přes pět tun, to znamená, musíme si uvědomit, že přes pět tun váží dneska i v podstatě i vozidlo N1, pokud má přípojné vozidlo, tak třeba odtahová vozidla a tak dále, tak už přesahují pět tun. To znamená, bude tam velký provoz po okolních komunikacích, které na to nemusí být stavěny a budou se, mírně řečeno, poškozovat.“

Pavel Čížek (STAN), náměstek plzeňského hejtmana pro dopravu: „Po mostě je možné jezdit pouze s vozidly do pěti tun a pro vozidla těžší je vybudovaná objížďka směrem na Těchlovice.“

Pro obyvatele Stříbra to znamená, že se uzavírka protáhne déle, než se předpokládalo.

Pavel Čížek (STAN), náměstek plzeňského hejtmana pro dopravu: „Přeložka plynovodu se bude provádět v měsíci březnu, teprv potom začne demolice mostu a celkem by stavba měla být dokončena do července toho příštího roku. Jinak celkové náklady by neměly přesáhnout 40 milionů korun.“

Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: „Bylo by dobré, kdyby ta objížďka trvala co nejmíň časově a co nejšetrněji vůči životnímu prostředí, hluku a tak dále. Ty okolní obyvatelé budou zatíženi hlukem a nadměrným provozem.

Spojkou na severní Plzeňsko projede denně 14 tisíc aut.