Startuje 3. ročník průzkumu Carbon Tracker. Výsledky ukážou pokroky klíčových ekonomických hráčů na českém trhu v uplynulých 12 měsících

Praha 11. června 2024 (PROTEXT) – Odstartoval sběr dat pro třetí ročník průzkumu Carbon Tracker 2024. S žádostí o nefinanční data bylo i letos osloveno 150 obratově největších subjektů na českém trhu. 

Ty mohou dotazník vyplnit do 20. září 2024 na https://survey.pwc.com/jfe2/preview/previewId/a3d680e0-d63f-48ba-a70e-e61f847058eb/SV_9STLnT90txf6pFQ?Q_CHL=preview&Q_SurveyVersionID=current Výsledky průzkumu a porovnání v čase plánuje spolek Climate & Sustainable Leaders Czech Republic zveřejnit v říjnu 2024.

Platforma Climate & Sustainable Leaders Czech Republic zahájila sběr dat pro další ročník průzkumu Carbon Tracker 2024 (www.carbontracker.cz). Stejně jako v minulých letech bylo osloveno 150 obratově největších firem působících na českém trhu napříč různými průmyslovými segmenty. Dotazník připravil expertní tým společnosti PwC Česká republika, zvolená metodika výpočtu uhlíkové stopy, kterou pro sestavení přehledu Carbon Tracker používá, vychází z mezinárodně uznávané metodiky GHG protocol. Sběr dat bude probíhat do 20. září 2024.

Výsledky třetího ročníku Carbon Trackeru navážou na zjištění předchozích let, kde průzkum ukázal, že české společnosti v přípravě na nefinanční reporting stagnují a každá druhá CO2 stopu nepočítá nebo jí odmítá zveřejnit. Nejzodpovědnějšími odvětvími v oblasti reportingu nefinančních dat byly segment dopravy, IT a telekomunikací a tradičně i banky a pojišťovny. K výpočtu uhlíkové stopy je nejčastěji vedly požadavky obchodních partnerů či mateřských společností. Mezi dotazovanými mělo v uplynulém roce pouze 6 % audit nefinančních dat a 17 % firem počítalo spolu se Scope 1 a 2 také Scope 3.

„Vzhledem k faktu, že 1. ledna letošního roku vstoupila v platnost legislativa, která s sebou přináší povinnost od roku 2025 reportovat pro zhruba 1 500 společností na českém trhu, očekáváme letos vyšší reaktivitu oslovených společností i lepší dostupnost nefinančních dat u klíčových hráčů na českém trhu. Do budoucna se budeme stále méně setkávat s firmami, které nebudou mít uhlíkovou stopu spočítanou a data ověřená,“ uvedl u příležitosti zahájení sběru dat Jakub Skavroň, předseda správní rady platformy Climate & Sustainable Leaders Czech Republic.

Výsledky šetření Carbon Tracker 2024 plánuje spolek Climate & Sustainable Leaders Czech Republic zveřejnit v říjnu 2024. Zjištěná data budou k dispozici zdarma.

 

Zdroj: Benes Consulting Group