Stanovisko k úvaze ministra financí přesunout ubytovací služby do základní sazby DPH

Praha 12. dubna 2023 (PROTEXT) – Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR) v první řadě považuje za nešťastné postupné uvolňování úvah vlády o možných změnách v DPH. Komunikace je bohužel problém této vlády již od počátku. Podnikatelé dostávají pouze útržkovité a zprostředkované informace, aniž by se k nim mohli vyjádřit. Jakékoliv změny by měly být řádně prodiskutovány se zástupci podnikatelů, měly by být systémové a podložené analýzou dopadů do jednotlivých oblastí podnikání.

Co se týká informací, zveřejněných ministrem financí, AHR ČR nemůže souhlasit s úvahami o přesunutí ubytovacích služeb do základní sazby. Byli bychom jedinou zemí v EU, která na ubytovací služby tuto sazbu aplikuje (s výjimkou Dánska, které má pouze jednu sazbu). V době, kdy tento obor čelil dvěma letům omezování podnikání v souvislosti s pandemií, následně bezprecedentnímu růstu všech nákladů (až o 40 %) a dodnes se nedostal ani na výkony roku 2019. Za této situace by řada podniků již čelila vážnému ohrožení své existence a v závěru může být snaha o zvýšení příjmů do státního rozpočtu zcela kontraproduktivní. Tato změna by také měla přímý dopad na ceny ubytování a snížení konkurenceschopnosti na evropském trhu. Cestovní ruch je částečně exportní produkt konzumovaný na našem území (v případě zahraničních turistů). Kromě dopadu na příjezdový cestovní ruch, by 11 % navýšení DPH znamenalo další růst cen dovolených pro občany v ČR. U stravovacích služeb pouze šest zemí EU aplikuje základní sazbu DPH. Také zde je všeobecná snaha EU podporovat stravování za dostupné ceny.

Cestovní ruch všeobecně je sektor s vysokým podílem lidské práce, tedy významný zdroj zaměstnanosti v celé Evropě, včetně České republiky. Navíc mnohdy poskytuje lidem práci v místech, kde je nedostatek jiných pracovních příležitostí. Zaměstnává navíc velké procento žen, až 53 %, a umožňuje flexibilní pracovní dobu, pracovní dobu na zkrácený úvazek, což se opět týká žen s malými dětmi.

Debatu o přechodu na dvě sazby DPH, místo současných třech, považuje AHR ČR za legitimní. Přesto je třeba připomenout, že současná vládní koalice svým voličům před volbami jasně slibovala, že nebude navyšovat daňovou zátěž podnikatelů a občanů. Tento předvolební slib by tímto krokem zásadně porušila.

Kontakt:

Václav Stárek

e-mail: starek@ahrcr.cz