Správa silnic MSK chystá velkou opravu ulice Borovského v Karviné

Karviná 20. prosince 2023 (PROTEXT) – Správa silnic MSK chystá velkou opravu ulice Borovského v Karviné. Rekonstrukce by měla přispět k výraznému zlepšení bezpečnosti silnice. V souladu s novelou zákona o pozemních komunikacích byl tento projekt posouzen a vyhodnocen auditorem bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

Radek Podstawka (ANO), náměstek hejtmana MSK: „Ono to sice není vidět, ale to odvodnění této silnice a spodní vody nám tam dělají své. Ale mám dobrou zprávu, podařilo se nám zajistit finance z evropských fondů, takže ta investice 34 milionů korun, která bude vložena do té silnice, tak 29 milionů nám zaplatí Evropa a my zaplatíme pouze 5 milionů korun, určitě se to vyplatí. Bude tam modernizované vodorovné značení, bude plastové, budou udělané nové zastávky, bude tam jednoduchý kruhový objezd s ulicí Na Kopci a ta silnice potom bude připravena do budoucna na provedení dvou kruhových objezdů, až se bude jednou stavět ta obytná zóna nad Pískovnou.”

Rozsah všech navržených úprav prošel schválením jak ze strany dopravní policie, tak i příslušným silničním správním úřadem a stavba získala stavební povolení. Rekonstruovat se bude celá silnice od křižovatky se silnicí I/67 po hranici s Polskou republikou v celkové délce 2669 metrů.

Marek Melichárek, technicko-provozní náměstek Správy silnic MSK: „Z důvodů organizace dopravy po dobu stavby a rozdílných nároků na rozsah prací v jednotlivých úsecích je stavba členěna na 4 úseky. Stavba si vyžádá určitě částečná i úplná dopravní omezení. V současné době zhotovitel vypracovává harmonogram prací a uzavírek, který se bude projednávat s dopravci a dotčenými orgány.”

Současně se budou také opravovat autobusové zálivy a to zastávek Ráj Na Kopci a „Ráj, Ščerba“. Práce by měly začít v květnu a potrvají 120 dní, na konci prázdnin bude ulice Borovského opravena.