Sportovní zápolení sluchově postižených žáků ČR odstartuje v Olomouci již ve středu 14. června

Olomouc 13. června 2023 (PROTEXT) – Do Olomouce se po 12 letech vrací konání Celostátních sportovních her sluchově postižených žáků. Letošní, již 58. ročník, se uskuteční v termínu 14. – 17. června 2023, a to pod taktovkou pořadatelů ze Střední školy, základní školy a mateřské školy pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4. Zápolit přijede na Moravu cca 220 mladých sportovců z 12 škol pro sluchově postižené děti z celé ČR. Žáci budou poměřovat síly v atletice, plavání, malé kopané a v basketbalu na různých sportovištích v Olomouci.

Celostátní sportovní hry sluchově postižených žáků (dále jen „CSH“) se konají každým rokem. Hostitelem a organizátorem je vždy jedna ze škol pro sluchově postižené žáky z České republiky. Letos připadla tato milá povinnost opět na Olomouc a přípravami na sportovní hry žije doslova celá škola.

Sportovní výkony se budou odehrávat na sportovištích v areálu pořadatelské školy, ale i na atletickém stadionu TJ Lokomotiva Olomouc, v plaveckém bazénu Aplikačního centra Baluo (UPOL FTK), na fotbalovém hřišti SK Sigma Olomouc v Řepčíně a v tělocvičně Střední školy polytechnické. Vstup na sportoviště je pro veřejnost volný. Program sportovních her a další informace uvádíme zde.

„Cílem CSH zdaleka není jen snaha o zlepšování sportovních výsledků a fyzické kondice dětí. Příprava a účast na CSH jsou pro žáky cestou k upevnění mnoha kompetencí, přípravou do další sportovní úrovně, ale především výjimečnou možností k osobnímu kontaktu jedinců s postižením, tak těžkým pro společnou komunikaci. Tuto rovinu, setkání žáků s obdobným handicapem, sdílení zážitků, zkušeností, navázání osobních kontaktů považujeme z pohledu surdopedů bezpochyby za nejdůležitější,“ uvedla Mgr. Martina Michalíková, ředitelka pořádající školy. Paní ředitelka zdůraznila, že „posílení sociálních vazeb této menšinové skupiny dětí má pozitivní dopad na celý jejich další život. Jak dobře víme, sluchové znevýhodnění je pro běžný život ve slyšící společnosti pro jinak zdravého jedince tím nejtěžším.“

Finanční záštitu nad akcí převzal zřizovatel školy MŠMT ČR. Záštitu nad pořádáním her převzal také primátor Statutárního města Olomouce Mgr. Miroslav Žbánek, MPA. Děkujeme za podporu nejen našim zaštiťovatelům, ale i dalším podporovatelům z řad firem a drobných dárců – rodičů a přátel školy. Bez této podpory by nebylo možné hry realizovat.