Spoluzakladatel humanitární iniciativy Aurora Noubar Afeyan vydává globální výzvu k zabránění druhé genocidě Arménů

Cambridge (Massachusetts) 25. dubna 2024 (PROTEXT/PRNewswire) – Humanitární iniciativa Aurora dnes oznámila, že její spoluzakladatel Noubar Afeyan vydal u příležitosti 109. výročí Dne památky obětí arménské genocidy celosvětovou výzvu k akci s cílem zabránit druhé genocidě Arménů. Tuto globální výzvu zveřejnil Afeyan v denících The New York Times, The Washington Post a The London Times a také prostřednictvím celosvětových sociálních sítí.

Výzva k akci zdůrazňuje podobnosti mezi krutými činy, které se odehrály před 109 lety, a těmi, k nimž znovu dochází dnes:

„Přestože stále truchlíme nad minulostí, historie se opakuje. Arméni jsou opět terčem etnických čistek, političtí představitelé jsou nezákonně drženi jako rukojmí a Arménie čelí existenčnímu ohrožení své suverenity a sebeurčení.

Zaneprázdněný svět hledí jiným směrem. A tak není všeobecně známo, že od loňského září Ázerbájdžán vyhnal 120.000 Arménů – veškerou populaci Republiky Arcach, arménské enklávy známé také jako Náhorní Karabach – z vlasti jejich předků.“

Afeyan ve své výzvě dále vyzývá ázerbájdžánskou vládu, aby obnovila mír v regionu a jednala spravedlivě vůči vězňům, které protiprávně zadržela:

„Ázerbájdžán také nadále nezákonně zadržuje arménská rukojmí, včetně mého přítele a kolegy Rubena Vardanyana, podnikatele a filantropa, který krátce působil jako státní ministr Republiky Arcach. Eskalující střety na arménských hranicích mezitím nadále podněcují vzrůstající obavy z možné plánované invaze samotného Ázerbájdžánu do Arménie.

Ázerbájdžán by v dnešní době neměl mít žádný důvod ke konfliktu s Arménií. Po loňské invazi se Arménie vzdala snah o samosprávu v Náhorním Karabachu. Podmiňuje-li nyní Ázerbájdžán zachování míru souhlasem Arménie s vpádem do jejích vlastních mezinárodně uznaných hranic, který by umožnil vybudování koridoru spojujícího Ázerbájdžán s Nachičevanem a Tureckem, je toto jednání nezákonné a nespravedlivé.“

Ke své snaze šířit povědomí o bezpráví páchaném na Arménech a obavách z druhé genocidy Afeyan uvedl: „Právě dnes uplynulo 109 let od okamžiku, kdy bylo 1,5 milionu Arménů vyhnáno ze svých domovů a zavražděno rukou osmanských Turků – a nyní se to děje znovu. Dnes však musíme udělat víc, než jen truchlit nad minulými masakry. Je čas zakročit a zabránit dalším masakrům v budoucnosti.“

Plné znění výzvy k akci naleznete na následujícím odkaze: Vzpomínat nestačí. Konejme!

O humanitární iniciativě Aurora

Humanitární iniciativa Aurora usiluje o přímé řešení humanitárních problémů na celém světě se zaměřením na pomoc těm nejpotřebnějším. Poslání iniciativy, která byla založena roku 2015 jménem přeživších arménskou genocidu a z vděčnosti jejich zachráncům a která se snaží tuto zkušenost proměnit v celosvětové hnutí, má kořeny v arménské historii. Jejím hlavním programem je Cena Aurory za probuzení lidskosti (Aurora Prize for Awakening Humanity), globální ocenění ve výši 1 milionu dolarů udělované těm, kteří riskují své životy, zdraví či svobodu za záchranu životů, zdraví a svobody ostatních. More: www.AuroraPrize.com.

Kontakt pro média: media@auroraprize.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2343966/4667446/Aurora_Logo.jpg