Spolupráce AFRY a Construsoft urychluje digitalizaci stavebnictví

Praha 8. září 2022 (PROTEXT) – AFRY a Construsoft uzavřely technologické partnerství. Společně prosazují efektivnější využití digitalizace ve stavebnictví v ČR a SR. Prezentují potenciál tzv. bezvýkresové stavby, rozšířené a smíšené reality v projektování, otevřených datových formátů a dalších inovativních přístupů. Zohledňují možnosti BIM/VDC i pro snižování uhlíkové stopy stavby a další cíle v oblasti udržitelného stavitelství.

AFRY je evropský lídr v oblasti projektových, inženýrských a konzultační služeb s celosvětovým dosahem. V ČR působí již 30 let. Construsoft je mezinárodní dodavatel a vývojář BIM software poskytující rozsáhlé konzultační služby v oblasti BIM. V Česku a na Slovensku je přítomný od roku 1997.

„Obě firmy se dlouhodobě snaží obohacovat a kultivovat český a slovenský stavební sektor. Protože vycházíme ze společných hodnot a cílů, uzavřeli jsme nově memorandum o technologickém partnerství. Urychlí přechod oboru k pokrokovým metodám i udržitelným řešením,“ říká Ivo Šimek, ředitel AFRY CZ.

„V oblasti digitalizace podporujeme zejm. transparentní a nediskriminační principy, které zefektivňují projektování, realizaci i provoz staveb. Jsou založeny na otevřených datech a prověřených pracovních postupech,“ doplňuje Martin Maťašovský, mezinárodní marketingový ředitel skupiny Construsoft.

Bezvýkresová stavba minimalizuje chybovost

AFRY se digitalizaci věnuje globálně napříč všemi 40 zeměmi skupiny. Takto získané mezinárodní znalosti pak přenáší do českého a slovenského prostředí a ve spolupráci s firmou Construsoft uvádí do projektové praxe. Nové technologické postupy v oblasti informačního modelování staveb a virtuálních návrhů a výstavby (BIM/VDC) společně implementují a ověřují na reálných projektech. Otvírají tím možnosti pro zefektivnění stávajících stavebních procesů ČR a SR, zejm. v oblasti dopravní infrastruktury.

Příkladem je tzv. bezvýkresová stavba, kterou AFRY a Construsoft dlouhodobě prosazují. Tato alternativa k tradičním projektovým postupům umožňuje stavět nikoli podle 2D výkresů, ale přímo podle 3D/BIM modelů. „Zásadní změna spočívá v digitalizaci komunikace, digitalizaci schvalovacích procesů a používání modelů jako zdroje informací. Informační model je maximálně názorný, na rozdíl od 2D výkresů mezinárodní, s minimálním prostorem pro chybovost,“ vysvětluje Pavel Vlasák, BIM/VDC manažer AFRY CZ.

V návaznosti na bezvýkresovou stavbu AFRY a Construsoft také aktivně prosazují a prezentují výhody využití rozšířené a smíšené reality ve stavebnictví.

Otevřené formáty a inovativní technologie zefektivňují stavbu

Technologičtí partneři přispívají i k rozšíření metod založených na otevřených datových formátech a nediskriminačních principech. Staví na nezávislosti na konkrétních softwarových řešeních, vč. iniciativy OpenBIM.

„OpenBIM vychází z předpokladu, že jediná možná cesta k opravdu efektivní spolupráci je založena na otevřeném přístupu k informacím. Podporuje transparentní postup prací, umožňující všem stranám účastnit se projektu bez ohledu na to, jaký nástroj používají. Zároveň nehrozí riziko nezdravé závislosti na určitých poskytovatelích software, tzv. proprietární uzamčení – vendor lock-in,“ vysvětluje Pavel Vlasák.

Základem pro OpenBIM komunikaci je datový standard vyvíjený pod záštitou buildingSMART International. „V červenci jsme se stali prvním a zatím jediným školícím střediskem buildingSMART International v Česku a na Slovensku. Tyto mezinárodně uznávané standardy a normy chápeme jako nutnou cestu pro transparentní spolupráci mezi jednotlivými obory českého a slovenského stavebnictví,“ uzavírá Martin Maťašovský.

Kontakt pro média:

Simona Plischke, e-mail: simona.plischke@afry.com

Martin Maťašovský, e-mail: martin.matasovsky@construsoft.com

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.