Společnosti Shandong Energy a Huawei spouštějí celosvětově první velký komerční model umělé inteligence pro energetický sektor

Ťi-nan (Čína) 20. července 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – Společnosti Shandong Energy Group (Shandong Energy), Huawei a Yunding Technology společně dne 18. července 2023 spustily model Pangu Mine, celosvětově první velký komerční model umělé inteligence pro energetický sektor. Cílem tohoto modelu je dále rozšířit použití umělé inteligence v těžebním průmyslu a transformovat vývoj modelů umělé inteligence z dílenského měřítka na vývoj v měřítku celých provozů.

Li Wei, předseda představenstva společnosti Shandong Energy, řekl: „Lidé, kteří společně kráčí po stejné cestě, uvažují o podobných věcech. Jakožto přední světový dodavatel infrastruktury ICT a chytrých zařízení sdílí společnost Huawei cíle společnosti Shandong Energy v oblasti digitální transformace. Obě společnosti se vzájemně doplňují a posilují. Naším cílem je zlepšit v těžebním průmyslu úroveň využití relevantních dat rozšířením intenzity a rozsahu použití umělé inteligence v celé řadě situací, a neustálým využíváním umělé inteligence zajistit vyšší míru automatizace a vyšší efektivitu, snížení náročnosti práce a obecného zvýšení bezpečnosti těžebního průmyslu.“

Společnosti Shandong Energy, Yunding Technology a Huawei, které jsou průkopníky vůbec prvního komerčního využití velkých modelů umělé inteligence v energetickém sektoru, začaly do provozního prostředí zavádět první sadu aplikací umělé inteligence pro těžbu. Ty byly vyvinuty na základě pilotního projektu ověřování velkých modelů umělé inteligence v průmyslové výrobě. Lze je využít pro celkem 21 konkrétních nasazení, souvisejících s devíti provozními činnostmi, konkrétně s těžbou uhlí, ražením tunelů, primární dopravou, pomocnou dopravou, zvedáním, monitorováním bezpečnosti, prevencí odprysků horniny, úpravami uhlí a koksováním.

Obzvláště náročným problémem v hornictví jsou odprysky. Hlavní formou prevence odprysků je vrtání odlehčovacích otvorů, jejichž kvalita je naprosto klíčová. Společnosti Shandong Energy se podařilo ve svých uhelných dolech Li-lou a Sin-sülung tuto výzvu vyřešit nasazením velkého modelu umělé inteligence. Díky schopnostem vizuálního rozpoznávání dokáže model inteligentně analyzovat kvalitu vrtání pro uvolnění napětí v hornině a pomáhá tak pracovníkům pro prevenci odprysků při ověřování kvality, čímž snižuje jejich kontrolní pracovní zátěž o 82 %. Dříve trvalo provedení takové kontroly tři dny, nyní se tato doba zkrátila na 10 minut, a to při zajištění 100% úspěšnosti.

Společnosti Shandong Energy, Yunding Technology a Huawei založily na začátku roku 2022 společné inovační centrum. Za účelem zajištění inteligentnějšího důlního provozu představily model Pangu, který se vyznačuje možnostmi odděleného řízení provozu a inteligentní výrobou, místním zpracováním dat, vysokou mírou opakovatelnosti daných postupů a schopnostmi učení a analýzy na základě i malých vzorků dat. Operační systém umělé inteligence tohoto společného inovačního centra využívá centrálního učení, procesů edge interference, cloud-edge koordinace, učení prostřednictvím realizace a procesů nepřetržité optimalizace. Systém řízení umělé inteligence centra pak sestává ze správy skupiny a realizace uhelných dolů. Správa procesů uhelné těžby se v důsledku těchto inovací změnila a namísto reaktivních a manuálně náročných postupů využívá postupy proaktivní a inteligentní.

Zou Zhilei, předseda představenstva společnosti Huawei Mine BU, řekl: „Umělá inteligence bude i nadále přispívat k modernizaci těžebního průmyslu a sehraje důležitou roli při zvyšování bezpečnosti a ekologičnosti a při částečné nebo úplné automatizaci těžby uhlí. Společnost Huawei bude pokračovat v zásadní transformaci tohoto průmyslu a zpřístupní výkonné schopnosti modelu Pangu širšímu spektru průmyslových odvětví. Umožníme partnerům využít jejich možností a budeme s nimi spolupracovat na řešení průmyslových problémů v konkrétních provozních situacích, což bude mít za následek hodnotový nárůst. Spuštění prvního komerčního modelu Pangu Mine představuje nový impuls pro kvalitní rozvoj těžebního průmyslu a energetiky obecně.

Foto
https://mma.prnewswire.com/media/2156254/Li_Wei__Chairman_of_Shandong_Energy_Group_Co___Ltd.jpg

Kontakt: Yifan Ji, jiyifan2@huawei.com