Společnosti Deep Isolation a Amentum uzavírají partnerství za účelem celosvětové komercializace technologie ukládání jaderného odpadu

Berkeley/Germantown (USA) 9. srpna 2022 (PROTEXT/PRNewswire) – Vytvoření partnerství za účelem využití příležitostí na trhu s hodnotou 30 miliard dolarů

Společnosti Deep Isolation Inc. a Amentum podepsaly memorandum o spolupráci, jehož cílem je další komercializace technologie Deep Isolation po celém světě. Tato dohoda staví obě společnosti do pozice světových lídrů v odvětví likvidace jaderného odpadu v hodnotě několika miliard dolarů a klade si za cíl otevřít dveře k čisté jaderné energii.

Mezi první cíle spolupráce patří projekty v Evropě a Tichomoří, které dohromady představují trh s geologickým ukládáním spalin a vysoce radioaktivního odpadu v hodnotě více než 30 miliard dolarů.

„Společnost Amentum disponuje bezkonkurenčními technickými znalostmi a má bohaté zkušenosti s využíváním vědeckých poznatků a pokročilých technologií k úspěšnému vyčištění prostor vysoce komplexních jaderných elektráren,“ řekl senior viceprezident společnosti Amentum Jim Blankenhorn. „Toto partnerství posiluje naši společnou pozici na rostoucím trhu s inovativními řešeními pro likvidaci jaderných materiálů po celém světě.“

Otázky likvidace jaderného odpadu v dnešním světě nabývají znovu na důležitosti. Nízkouhlíková jaderná energie představuje vhodnou alternativu pro snížení spotřeby fosilních paliv a pomáhá bojovat proti změně klimatu, ale většina zemí požaduje, aby před investicemi do nových jaderných elektráren byly vyřešeny problémy týkající se likvidace vzniklého odpadu. Pokročilá jaderná technologie Deep Isolation využívá postupy směrového vrtání k bezpečné a efektivní izolaci odpadu hluboko pod zemí ve vrtaných úložištích, což mnoha státům poskytuje alternativu k tradičnímu důlním úložištím.

„Svět se rychle mění a pro úspěch jaderné energetiky je nezbytné, abychom vyřešili problém s likvidací jaderného odpadu,“ uvedla generální ředitelka společnosti Deep Isolation Elizabeth Mullerová, která se zabývá ochranou životního prostředí a je spoluzakladatelkou společnosti. „Nasazení našeho řešení vyžaduje rozsáhlé týmové úsilí.“

Společnost Amentum, přední světový poskytovatel technických a inženýrských služeb, přináší řadu osvědčených výhod: údržbu složitých a vysoce nebezpečných zařízení a procesů, poskytování ekologických řešení zákazníkům po celém světě a schopnosti v oblasti environmentálního managementu a nakládání s odpady.

Smlouva poskytuje společnosti Amentum přístup k více než 50 chráněným patentům společnosti Deep Isolation, jakož i k technickým specifikacím a know-how. To zahrnuje podrobný a normovaný postup společnosti Deep Isolation založený na pokynech MAAE pro přizpůsobení hlubinného úložiště konkrétním regulačním požadavkům, inventáři odpadů, potřebám zainteresovaných stran a místním geologickým podmínkám.

Společnost Deep Isolation nabízí licence, které umožňují klíčovým průmyslovým subjektům přístup k jejímu chráněnému duševnímu vlastnictví. Program poskytuje přístup k patentům a inženýrským postupům společnosti Deep Isolation, jakož i k plánovacím a provozním procesům, které by mohly být použity nezávisle na technologii Deep Isolation. „Jsme rádi, že můžeme spolupracovat se společností Amentum a uvést toto řešení na trh,“ řekla Mullerová. „Těší nás, že takto důležitý hráč na trhu věří technologiím společnosti Deep Isolation a neváhá do nich investovat.“

Po pouhých čtyřech letech dosáhla společnost Deep Isolation těchto milníků: spolupráce s desítkou zemí na třech kontinentech, vytvoření dceřiné společnost v Evropě, akvizice společnosti Freestone Environmental Services a nedávné dokončení dvou mnohamilionových zakázek pro americkou vládu.

O společnosti Deep Isolation

Společnost Deep Isolation je předním světovým inovátorem v oblasti ukládání a likvidace jaderného odpadu. Společnost je poháněna vášní pro ochranu životního prostředí a vědeckou vynalézavostí a její patentované řešení pokročilých jaderných technologií umožňuje globální nasazení díky partnerství s předními průmyslovými podniky a flexibilním možnostem licencování duševního vlastnictví.

O společnosti Amentum

Společnost Amentum je předním globálním partnerem v oblasti technických a inženýrských služeb, který podporuje kritické programy národního významu v oblasti obrany, bezpečnosti, zpravodajství, energetiky a životního prostředí. Společnost má rozsáhlé zkušenosti na trhu s odstraňováním jaderného odpadu a úspěšně se jí daří snižovat rizika a řešit problémy spojené s nakládáním s odpady po celém světě. Vychází z dloholetých zkušeností s provozem, je zaměřena na dodání perfektních řešení každému klientovi, přičemž se opírá o silnou kulturu založenou na společenské odpovědnosti. Najdete nás na stránkách amentum.com, kde můžete zjistit, jakým způsobem zajišťujeme úspěšné dokončení všech projektů našich klientů.

Kontakt: Kari Hulac, kari@deepisolation.com; Keith Wood, keith.wood@amentum.com