Společnosti CIB FinTech a Huawei společně získaly cenu portálu The Asian Banker za nejlepší implementaci datové infrastruktury v Číně

Šen-čen (Čína) 31. července 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – Prestižní mezinárodní finanční magazín The Asian Banker představil na konferenci Future of Finance China 2023 vítěze letošních ocenění za finanční technologie. Společnosti Industrial Digital Financial Services Co., Ltd. (dále jen „CIB FinTech“) a Huawei Technologies Co., Ltd. (dále jen „Huawei“) společně získaly ocenění za nejlepší implementaci datové infrastruktury v Číně.

Finanční odvětví v současné době produkuje obrovskou lavinu dat a ruku v ruce s tím zaznamenává růst hodnoty. Finanční instituce potřebují data získávat a využívat v reálném čase, což klade vyšší požadavky na jejich aplikaci, správu a zabezpečení.

Na základě řešení Huawei Financial Data Intelligence Solution, které zahrnuje softwarové a hardwarové produkty jako Kunpeng, Kylin, Huawei Cloud a data lakehouse, vytvořila společnost CIB FinTech integrovanou platformu pro analýzu na podnikové úrovni s integrací veškerých scénářů. Jako samoobslužný, technický základ pro inteligentní datové služby v reálném čase sestává platforma z dílčích platforem pro data, plánování, správu a služby. Nahrazuje původní datový sklad, funguje jako nové jádro pro datové služby skupiny a zlepšuje datové služby ve čtyřech ohledech.

1. Posílení základních datových schopností

Nová analytická platforma, založená na rozsáhlé distribuované výpočetní architektuře, spojuje sklad pro dávkové zpracování, datový sklad v reálném čase a datový sklad internetu věcí v zájmu vysoké škálovatelnosti a dostupnosti. Zvyšuje počet uzlů 12krát a prostor vysoké dostupnosti 20krát.

2. Lepší podmínky pro datové aplikace

Vytvořením nízkokódové vývojové platformy docílila skupina plné vizualizace vztahů mezi daty. To výrazně zkracuje dobu učení a zjednodušuje tvorbu aplikací, čímž se urychluje výzkum a vývoj.

3. Lepší správa a kontrola dat

Byla vytvořena přesná datová mapa pro dohledávání zdrojů dat a vyhodnocení jejich hodnot. Díky vícerozměrné správě dat může skupina vytvářet do budoucna orientovaná řešení správy dat.

4. Širší sdílení datových schopností

Skupina může nájemcům poskytnout přístup k datovým úložištím a výpočetním kapacitám, čímž dosáhne pružných dodávek, které obchodním útvarům umožní optimální získávání a využívání dat.

Nová platforma položila pevný technický základ pro to, aby Industrial Bank mohla lépe pracovat s různými divizemi.

• Řízení rizik: Platforma zvyšuje efektivitu poskytování klíčových dat pro reporty o 51 %, takže během několika sekund lze analyzovat desítky miliard transakcí. Centrála tak může přesně analyzovat rizika a předcházet podvodům.

• Marketing: Banka se může chlubit optimalizovaným modelem přesného maloobchodního prodeje, který pokrývá desítky milionů zákazníků. Díky uzavřenému procesu digitálního marketingu zahrnují její marketingové kampaně ročně miliardy interakcí s jednotlivci.

• Technologie: Míra opětovného použití veřejných rozhraní se zvyšuje 10krát, což výrazně snižuje náklady na výzkum a vývoj. Momentálně má přístup k datovým službám více než 300 systémů.

Společnosti CIB FinTech a Huawei společně rekonstruovaly datovou platformu na podnikové úrovni. Ta se opírá o digitální infrastrukturu se samoobslužným ovládáním, konvergentními funkcemi a inteligentním provozem a údržbou, což zvyšuje hodnotu datových aktiv, optimalizuje práci s datovými službami a transformuje provozní a ziskové modely bank. Díky tomu se zlepšuje spokojenost zákazníků i provozní efektivita.

Společnost Huawei proniká do datové oblasti a je i nadále odhodlána zkoumat nové scénáře a zároveň spolupracovat se zákazníky a partnery, aby pomohla finančním institucím modernizovat datové a analytické kapacity. S využitím svého plně konvergovaného řešení pro finanční datovou inteligenci pro cloud na bázi UI zrychluje společnost Huawei využívání hodnoty dat a pomáhá finančním institucím inovovat obchodní procesy.

Další informace o řešení Huawei Financial Data Intelligence Solution jsou k dispozici na stránce https://e.huawei.com/en/industries/finance/data-intelligence

KONTAKT: hwebgcomms@huawei.com

Foto –
https://mma.prnewswire.com/media/2165287/image_986294_20677656.jpg

PROTEXT