Společnost White Star Real Estate zveřejnila svou zprávu o ESG za rok 2022

Praha 3. ledna 2024 (PROTEX) – Zpráva obsahuje přehled činností souvisejících s oblastmi uvedenými v její politice ESG: sociální oblast a správa, životní prostředí a řízení společnosti. Přestože společnost nemá zákonnou povinnost vypracovat nefinanční zprávu za rok 2022, rozhodla se ji vytvořit s odkazem na pokyny Global Reporting Initiative (GRI).

„Udržitelný rozvoj je pro nás klíčovou prioritou – výstavba a údržba zařízení v souladu s nejvyššími ekologickými, sociálními a etickými standardy. Pravidelně hodnotíme kvalitu projektů na základě certifikačních standardů BREEAM a LEED. Pozoruhodné je, že náš závazek k udržitelnému rozvoji se projevil při vydání naší první zprávy o udržitelném rozvoji, která se shoduje s 10. výročím získání prvního konečného certifikátu „BREEAM in USE“ pro budovu Palác Anděl a „LEED GOLD in Operations and Maintenance“ pro budovu Vyšehrad Victoria. K tomuto milníku došlo v době, kdy certifikaci zelených budov věnovalo pozornost jen málo společností,“ uvedl Roland Bebčák, Country Partner CZ & SK.

Do konce roku 2022 mělo více než 85 % budov investičního portfolia White Star Real Estate certifikaci BREEAM nebo LEED.

„Investice do ekologicky šetrných řešení ve stavebnictví představují vědomou snahu pozitivně formovat naše životní prostředí a zvyšovat kvalitu života obyvatel nebo uživatelů našich budov. Přestože v roce 2022 nebyla zákonná povinnost vypracovávat nefinanční zprávu, analyzovali jsme náš dopad na životní prostředí. Jako společensky odpovědná společnost se snažíme inspirovat odvětví k udržitelnému rozvoji. Prostřednictvím této analýzy vyvozujeme závěry pro zlepšení našich budoucích postupů,“ dodal Roland Bebčák.

V souladu se směrnicemi ESG Policy společnosti WSRE společnost v roce 2022 sledovala emise skleníkových plynů v rozsahu 1 a 2 podle protokolu GHG. Budoucí plány zahrnují rozšíření analýzy o nepřímé emise v hodnotovém řetězci (Scope 3), jako je nakládání s odpady, služební cesty a dojíždění zaměstnanců.

Kontakt: www.whitestar-realestate.com