Společnost Vedanta Aluminium byla v rámci S&P Global CSA oceněna jako nejudržitelnější výrobce hliníku na světě

Dillí 31. ledna 2024 (PROTEXT/PRNewswire) – Umístila se na 1. místě v žebříčku S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) 2023 pro hliníkárenský průmysl

Společnost Vedanta Aluminium, jeden z největších světových výrobců hliníku, získala nejvyšší příčku v uznávaném žebříčku S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) 2023 pro hliníkárenský průmysl a potvrdila tak svou pozici nejudržitelnějšího výrobce hliníku na světě, když překonala své globální konkurenty v oblasti životního prostředí, sociálních aspektů a řízení (ESG).

S&P Global CSA je hlavní externí hodnocení udržitelnosti, které zahrnuje každoroční hodnocení postupů udržitelnosti více než 10.000 globálních společností. Společnost Vedanta Aluminium dosáhla vysokého počtu bodů v hodnocených kritériích, zejména v oblasti biologické rozmanitosti, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, sociálního dopadu, lidských práv, plánování talentů a vodohospodářských postupů.

Společnost Vedanta Aluminium se zavázala, že do roku 2050 dosáhne nulové uhlíkové stopy, a přijala dvojí strategii snižování a kompenzace uhlíkové stopy. Na poli snižování emisí se společnost zaměřuje na zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie, zkvalitnění výroby s cílem zajistit vyšší provozní efektivitu a přechod na nízkouhlíkové zdroje energie. Aby společnost kompenzovala svou zbytkovou uhlíkovou stopu, vytváří také významné propady uhlíku prostřednictvím rozsáhlého zalesňování. Svými aktivitami společnost umožňuje širší celosvětový přístup k odpovědně vyráběnému velmi kvalitnímu hliníku a zajišťuje tak ekologičtější budoucnost pro všechny.

John Slaven, generální ředitel společnosti Vedanta Aluminium, k tomuto úspěchu uvedl: „Vydali jsme se na cestu transformace, na níž náš závazek k udržitelnosti přesahuje rámec dodržování obchodních pravidel a má pozitivní dopad na životní prostředí. První místo v žebříčku S&P Global CSA je oceněním našeho závazku plně začlenit postupy udržitelnosti do celého hodnotového řetězce – od získávání zdrojů až po dodávku výrobků. Naší prioritou je vyšší účinnost zdrojů, větší využívání obnovitelných zdrojů energie, přeměna „odpadu na bohatství“, zajištění dobrých životních podmínek našich zaměstnanců a vytváření trvalých partnerství s našimi komunitami pro rozvoj podporující začlenění. Společnost Vedanta Aluminium pokračuje v budování odkazu ekologického řízení směrem k udržitelnější budoucnosti.“

Společnost Vedanta Aluminium, část skupiny Vedanta Limited, je největším indickým výrobcem hliníku, který stojí za produkcí více než poloviny veškerého indického hliníku (2,29 milionu tun ve finančním roce 2023). Je lídrem v oblasti hliníkových výrobků s přidanou hodnotou, které nacházejí zásadní uplatnění v klíčových průmyslových odvětvích. Díky svým prvotřídním hliníkovým hutím a rafinériím oxidu hlinitého v Indii plní společnost své poslání, kterým je podpora nových aplikací hliníku jako „kovu budoucnosti“ pro ekologičtější zítřky. www.vedantaaluminium.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2329921/Vedanta_Aluminium_plant_Jharsuguda_Odisha.jpg 

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2071542/4198795/Vedanta_Aluminium_Logo.jpg 

Kontakty: Sonal Choithani | Chief Brand & Communications Officer | Aluminium Business, Vedanta Ltd. | Sonal.Choithani@vedanta.co.in | +91 99106 02549