Společnost Univar Solutions zveřejňuje zprávu o životním prostředí, sociální oblasti a správě (ESG) za rok 2023

Downers Grove Ill. (USA) 6. června 2024 (PROTEXT/PRNewswire) – Zdůrazňuje nejdůležitější body pokroku při plnění cílů stanovených v oblasti ESG do roku 2025 a dále, a to včetně cílů v oblasti životního prostředí, které mají společnosti pomoci dosáhnout uhlíkové neutrality.

Společnost Univar Solutions LLC (dále jen „Univar Solutions“ nebo „společnost“), přední světový poskytovatel řešení pro uživatele speciálních přísad a chemických látek, dnes oznámila vydání své zprávy ESG 2023, která je k dispozici na webových stránkách společnosti Univar Solutions na adrese https://www.univarsolutions.com/sustainability/esg-resources. Zpráva sleduje pokrok společnosti Univar Solutions na poli plnění jejích cílů v oblasti ESG za uplynulý rok a sdílí hlavní body dosažené v rámci ukazatelů pro rok 2023, včetně následujících:

Dosažení významného pokroku na poli životního prostředí:

• Pokračovali jsme ve snižování emisí a podařilo se nám snížit množství přímých emisí i emisí z energie celosvětově o 19,90 % oproti výchozímu stavu, což nás přiblížilo našemu cíli pro rok 2025.

• Společnost Univar Solutions si poprvé stanovila nový cíl, pokud jde o další nepřímé emise – snížit intenzitu v oblasti dalších nepřímých emisí o 15 % do roku 2030.

• Zlepšili jsme naše významné ukazatele uvolňování z výchozí hodnoty 82 na hodnotu 76 v roce 2023.

• Snížili jsme množství nebezpečného odpadu o 16,51 % a zvýšili podíl recyklovaného běžného odpadu na 19,21 %.

• Snížili jsme plýtvání vodou o 34,64 % oproti výchozímu stavu, čímž jsme dokonce překonali náš vytyčený cíl.

• Rozšířili jsme nabídku udržitelných a přírodních produktů na více než 600 jedinečných materiálů, čímž pomáháme našim zákazníkům plnit cíle a zároveň snižovat dopady na hodnotový řetězec.

Posílení pozitivního dopadu na společnost:

• Přestože oproti rekordně nízké hodnotě z roku 2022 došlo ke zvýšení celkové míry výskytu případů (TCIR) na 0,45, udrželi jsme míru pod naší základní hodnotou 0,47.

• Splnili jsme oba naše cílové ukazatele týkající se diverzity v našich týmech a překonali jsme náš cíl stanovený do roku 2025 dokonce o dva roky dříve.

Pokročilé otázky řízení:

• Udrželi jsme si zlaté hodnocení EcoVadis a zvýšili jsme naše skóre na 76/100, čímž naše společnost pronikla mezi nejlepší tři procenta všech hodnocených společností.

• Na konci roku 2023 jsme vydáním našeho globálního kodexu chování pro dodavatele dosáhli našeho cíle sdělit všem dodavatelům produktů naše očekávání týkající se témat ESG.

• Dále jsme rozšířili hodnocení našich dodavatelů na 54,4 % pokrytí výdajů, což je nárůst oproti 44,5 % v roce 2022.

„Naši lidé jsou tím, co nás odlišuje od ostatních, přičemž se i nadále soustředíme na dosažení našich cílů pro rok 2025 a roky následující,“ prohlásil David Jukes, prezident a výkonný ředitel. „Jsme i nadále odhodláni plnit naše plány a pokračovat v naší cestě vstříc udržitelnosti, když se snažíme přinášet environmentální a sociální hodnoty v rámci našeho podnikání a dodavatelského řetězce.“

Společnost Univar Solutions získala řadu ocenění, včetně zařazení na seznam nejobdivovanějších společností světa časopisu FORTUNE, na seznam nejlepších společností pro budoucí lídry časopisu TIME a na seznam nejodpovědnějších amerických společností časopisu Newsweek. Společnost byla také vyhlášena nadací Human Rights Campaign (HRC) nejlepším místem pro práci v oblasti rovnosti LGBTQ+, když už třetí rok po sobě získala 100 bodů v indexu Corporate Equity Index (CEI) a zároveň si udržela ocenění Great Place To Work® v Brazílii a Mexiku.

„Na tyto výsledky ani nemohu být pyšnější a naše společnost má dobrou pozici k tomu, aby na tomto pokroku dál stavěla a přiblížila se k dosažení našich cílů pro rok 2025,“ řekla Alexa Colinová, generální poradkyně a tajemnice a výkonná vedoucí ESG společnosti Univar Solutions. „Tyto výsledky ukazují, jak zásadní význam má ESG pro naše úsilí budovat lepší zítřek pro naše komunity a zároveň dbát na potřeby zákazníků a dodavatelů.“

„Letošní rok byl celkem náročný, protože jsme napříč celou společností jako jeden tým spolupracovali na splnění našich cílů a snaze přinést hodnotu našim zúčastněným stranám,“ zaznělo od Liama McCarrolla, globálního ředitele pro udržitelnost. „Jsem nadšený z toho, kde se nyní nacházíme, a těším se na práci, která nás čeká, ve snaze dosáhnout našich cílů pro rok 2025 a splnit tyto cíle a zároveň naplnit náš záměr pomáhat udržovat naše komunity zdravé, nasycené, čisté a v bezpečí.“

Kompletní přehled pokroku společnosti Univar Solutions na cestě k udržitelnější budoucnosti najdete v úplné zprávě o udržitelnosti na adrese https://www.univarsolutions.com/esg-resources a další informace o portfoliu udržitelných a přírodních produktů společnosti Univar Solutions se nachází na adrese https://www.univarsolutions.com/sustainable-products.

O společnosti Univar Solutions

Univar Solutions je přední světový distributor speciálních chemických látek a přísad, který zastupuje špičkové portfolio předních světových výrobců. Díky největšímu soukromému přepravnímu parku a technickému prodejnímu týmu v oboru, bezkonkurenčnímu logistickému know-how, hlubokým znalostem trhu a právních předpisů i vývoje formulací a receptur a špičkovým digitálním nástrojům je skvěle vybavena poskytovat svým zákazníkům řešení na míru a služby s přidanou hodnotou pro širokou škálu trhů, průmyslových odvětví a aplikací. Společnost Univar Solutions plní svůj úkol pomáhat udržovat komunity zdravé, syté, čisté a bezpečné a zároveň se zavazuje pomáhat zákazníkům a dodavatelům inovovat a zaměřovat se na společný růst. Více informací najdete na adrese www.univarsolutions.com.

Výhledová prohlášení a informace

Toto sdělení obsahuje „výhledová prohlášení“ podle platných právních předpisů týkající se finančních a provozních položek souvisejících s podnikáním společnosti. Výhledová prohlášení lze obecně označit slovy jako „věří“, „očekává“, „může“, „bude“, „měl by“, „mohl by“, „usiluje“, „zamýšlí“, „plánuje“, „odhaduje“, „předpokládá“ nebo jinými srovnatelnými výrazy. Toto upozornění se vztahuje na všechna výhledová prohlášení uvedená v tomto sdělení.

Výhledová prohlášení podléhají známým i neznámým rizikům a nejistotám (z nichž řada může být mimo kontrolu společnosti), které mohou vést k tomu, že se očekávání nenaplní nebo mohou jinak významně a nepříznivě ovlivnit podnikání, finanční situaci, výsledky hospodaření či peněžní toky společnosti. Přestože výhledová prohlášení vycházejí z předpokladů, které vedení společnosti považuje za přiměřené, upozorňujeme, že informace o budoucím vývoji uvedené v tomto sdělení nejsou zárukou budoucích událostí nebo výsledků a že skutečné události nebo výsledky se mohou podstatně lišit od těch, které jsou uvedeny nebo naznačeny ve výhledových tvrzeních obsažených v tomto sdělení. Další informace o faktorech, které by mohly mít vliv na společnost, najdete v poslední výroční zprávě společnosti a dalších finančních zprávách, včetně informací uvedených v části „Rizikové faktory“. Jakákoli výhledová prohlášení představují názory společnosti pouze k datu tohoto sdělení a nemělo by se na ně pohlížet jako na názory společnosti k jakémukoli pozdějšímu datu. Společnost se nezavazuje k žádné aktualizaci jakéhokoli výhledového prohlášení s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon.

 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2430326/UnivarSolutionsESGReport2023.jpg 

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1094780/UnivSol_Logo.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1586433/Sustainability_Logo.jpg 

KONTAKT: Vztahy s médii: Dwayne Roark , +1 331-777-6031, mediarelations@univarsolutions.com