Společnost Univar Solutions finalizuje transakci s Apollo Funds

Downers Grove III./New York (USA) 3. srpna 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – Akcionáři obdrží 36,15 USD na akcii v hotovosti

Společnosti Univar Solutions Inc. („Univar Solutions“ nebo „Společnost“) a Apollo (NYSE: APO) dnes oznámily, že Apollo Funds dokončila již dříve oznámenou akvizici společnosti Univar Solutions, která zahrnuje menšinovou investici dceřiné plně vlastněné společnosti Abu Dhabi Investment Authority. Společnost bude i nadále působit pod názvem a značkou Univar Solutions a zachová si svou globální přítomnost.

David Jukes, prezident a výkonný ředitel společnosti Univar Solutions, uvedl: „Dokončením této transakce začíná další kapitola společnosti Univar Solutions, která dále posiluje svou pozici předního světového dodavatele chemických řešení a řešení v oblasti ingrediencí, a to díky větší flexibilitě při hledání příležitostí k růstu ve prospěch zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců i celého průmyslu. Nemohu být více spokojen s tím, že jsme v tak výhodné pozici díky naší široké nabídce produktů a posílené přítomnosti na cílových růstových koncových trzích, oceňovaným zkušenostem zákazníků, špičkovým digitálním nástrojům a rozšířenému balíčku služeb.“

Sam Feinstein, partner v Apollo Private Equity, sdělil: „Těší nás, že máme možnost spolupracovat s Davidem a celým talentovaným týmem Univar Solutions a stavět na silných základech společnosti a jejích úspěších v oblasti inovací s využitím našich rozsáhlých zkušeností v oboru. Pevně věříme v potenciál společnosti Univar a těšíme se, že se pustíme do řady zajímavých iniciativ, které pomohou ještě urychlit její růst.“

Podrobnosti o transakci

V souladu s podmínkami transakce získala přidružená společnost Apollo Funds všechny akcie společnosti Univar Solutions v oběhu. Akcionáři mají nárok na 36,15 USD v hotovosti za každou vlastněnou kmenovou akcii společnosti Univar Solutions (UNVR). V důsledku dokončení transakce se s kmenovými akciemi společnosti Univar Solutions již dál neobchoduje na newyorské burze cenných papírů.

Poradci

Společnosti Goldman Sachs & Co. LLC a Deutsche Bank Securities Inc. působily jako finanční poradci společnosti Univar Solutions a společnost Wachtell, Lipton, Rosen & Katz jako její hlavní poradce.

Společnost Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP zajistila právní poradenství pro Apollo Funds.

Společnost J.P. Morgan Securities LLC působila jako hlavní finanční poradce společnosti Apollo. Finanční poradenství pro společnost Apollo dále zajistily společnosti BMO Capital Markets, BNP Paribas Securities Corp., Credit Suisse, Guggenheim Securities, LLC, HSBC Securities (USA) Inc., Mizuho Securities USA LLC, RBC Capital Markets, LLC a Wells Fargo Securities, LLC.

Společnost Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP působila jako právní poradce společnosti ADIA.

Výhledová prohlášení a informace

Toto sdělení obsahuje „výhledová prohlášení“ ve smyslu § 27A Zákona Spojených států amerických o cenných papírech (United States Securities Act) z roku 1933 v platném znění a § 21E Zákona Spojených států amerických o burze cenných papírů (United States Securities Exchange Act) z roku 1934 ve smyslu Zákona o reformě vedení soudních sporů týkajících se soukromých cenných papírů z roku 1995 (Private Securities Litigation Reform Act). Výhledová prohlášení lze obecně označit slovy jako „věří“, „očekává“, „může“, „bude“, „měl by“, „mohl by“, „usiluje“, „zamýšlí“, „plánuje“, „odhaduje“, „předpokládá“ nebo jinými srovnatelnými výrazy. Toto upozornění se vztahuje na všechna výhledová prohlášení uvedená v tomto sdělení.

Výhledová prohlášení podléhají známým i neznámým rizikům a nejistotám, z nichž mnohé jsou mimo kontrolu společnosti. K potenciálním faktorům, které by mohly tato výhledová prohlášení ovlivnit, patří mimo jiné: obecné ekonomické podmínky, zejména výkyvy v průmyslové výrobě a spotřebě a načasování a rozsah hospodářského poklesu; významné změny v obchodních strategiích výrobců nebo v činnosti našich zákazníků; zvýšené konkurenční tlaky, mimo jiné v důsledku konsolidace konkurentů; potenciální narušení dodavatelského řetězce; významné změny v cenách, poptávce a dostupnosti chemických látek; potenciální incidenty v oblasti kybernetické bezpečnosti, včetně narušení bezpečnosti; úroveň zadlužení společnosti, omezení vyplývající z jejích dluhových nástrojů a náklady s nimi spojené a její schopnost získat v případě potřeby další finanční prostředky; široké spektrum zákonů a předpisů, kterým společnost podléhá, včetně rozsáhlých zákonů a předpisů týkajících se životního prostředí, zdraví a bezpečnosti a změn daňových zákonů; neschopnost generovat dostatečný provozní kapitál; problémy související s dopravou, jako zvýšení nákladů na dopravu a pohonné hmoty a změny vztahů společnosti s externími dopravci a schopnost přilákat a udržet kvalifikované řidiče; nehody, bezpečnostní selhání, škody na životním prostředí, problémy s kvalitou výrobků, problémy s dodávkami nebo nebezpečí a rizika související s provozem společnosti a nebezpečnými materiály, s nimiž nakládá; potenciální neschopnost získat odpovídající pojistné krytí; probíhající soudní spory, potenciální žaloby a stahování výrobků z trhu a další environmentální, právní a regulační rizika; problémy spojené s mezinárodními operacemi; vliv kolísání úrokových sazeb a měn; neschopnost integrovat podnikání a systémy společností, které získá, včetně neúspěchu při realizaci očekávaných přínosů takových akvizic; možné snížení hodnoty goodwillu a nehmotného majetku; schopnost získat nebo udržet si kvalifikované a diverzifikované zaměstnance; negativní vývoj ovlivňující její penzijní plány a penzijní pojištění pro více zaměstnavatelů; narušení pracovních vztahů spojených s odborově organizovanou částí pracovních sil; její schopnost realizovat své iniciativy a cíle týkající se environmentálních, sociálních a správních záležitostí („ESG“) a rostoucího právního a regulačního zaměření na ESG; dopady vyplývající z konfliktu na Ukrajině nebo souvisejícího geopolitického napětí; schopnost společnosti úspěšně se zotavit z katastrofy nebo jiného problému narušujícího kontinuitu podnikání v důsledku hurikánu, povodní, zemětřesení, teroristického útoku, války, konfliktu, pandemie, narušení bezpečnosti, kybernetického útoku, ztráty dodávky elektrického proudu, výpadku telekomunikací nebo jiné přírodní nebo člověkem způsobené mimořádné události, včetně schopnosti fungovat na dálku během dlouhodobých narušení, jako byla pandemie COVID-19; dopady krizí v oblasti veřejného zdraví, jako jsou pandemie (včetně pandemie COVID-19) a epidemie, a jakékoli související strategie a opatření společnosti nebo vládních orgánů na ochranu zdraví a bezpečnosti osob nebo vládní strategie či opatření zaměřená na zachování fungování národních nebo globálních ekonomik a trhů, včetně karantény, zákazu vycházení, snížení počtu pracovních sil, společenského odstupu, ukončení činnosti nebo podobných opatření a politik; kroky třetích stran, včetně vládních agentur; a další faktory popsané v dokumentech společnosti předložených Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC). Další informace o faktorech, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky a události budou podstatně lišit od těch, které jsou zde předpokládány, naleznete v poslední výroční zprávě společnosti na formuláři 10-K za fiskální rok končící 31. prosince 2022 a v dalších dokumentech podaných společností u SEC, včetně následných běžných zpráv na formuláři 8-K a čtvrtletních zpráv na formuláři 10-Q. Upozorňujeme, že informace o budoucím vývoji uvedené v tomto sdělení nejsou zárukou budoucích událostí nebo výsledků a že skutečné události nebo výsledky se mohou podstatně lišit od těch, které jsou uvedeny nebo naznačeny ve výhledových tvrzeních obsažených v tomto sdělení.

Jakákoli výhledová prohlášení představují názory společnosti pouze k datu tohoto sdělení a nemělo by se na ně pohlížet jako na názory společnosti k jakémukoli pozdějšímu datu. Společnost se nezavazuje k žádné aktualizaci jakéhokoli výhledového prohlášení s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon.

O společnosti Univar Solutions

Univar Solutions je přední světový distributor speciálních chemických látek a přísad, který zastupuje špičkové portfolio předních světových výrobců. Díky největšímu soukromému přepravnímu parku a technickému prodejnímu týmu v oboru, bezkonkurenčnímu logistickému know-how, hlubokým znalostem trhu a právních předpisů i vývoje formulací a receptur a špičkovým digitálním nástrojům je skvěle vybavena poskytovat svým zákazníkům řešení na míru a služby s přidanou hodnotou pro širokou škálu trhů, průmyslových odvětví a aplikací. Společnost Univar Solutions plní svůj úkol pomáhat udržovat komunity zdravé, syté, čisté a bezpečné a zároveň se zavazuje pomáhat zákazníkům a dodavatelům inovovat a zaměřovat se na společný růst. Více informací najdete na adrese univarsolutions.com.

O společnosti Apollo

Společnost Apollo je globálním správcem alternativních aktiv s vysokým růstem. Při správě aktiv se našim klientům snažíme zajistit nadměrné výnosy v celém rozsahu spektra rizik a výnosů od investičního stupně až po soukromý kapitál se zaměřením na tři investiční strategie: výnosovou, hybridní a akciovou. Již více než tři desetiletí slouží naše odborné znalosti v oblasti investování v rámci naší plně integrované platformy potřebám našich klientů v oblasti finančních výnosů a poskytují podnikům inovativní kapitálová řešení pro růst. Prostřednictvím společnosti Athene, která poskytuje služby v oblasti penzijního spoření, se specializujeme na pomoc klientům při dosahování finančního zabezpečení poskytováním balíčku produktů penzijního spoření a působením jako poskytovatel řešení pro instituce. Náš trpělivý, tvůrčí a znalý přístup k investování sbližuje naše klienty, podniky, do kterých investujeme, naše zaměstnance i komunity, na které máme vliv, abychom tak rozšiřovali nabídku příležitostí a dosahovali pozitivních výsledků. K 31. březnu 2023 spravovala společnost Apollo aktiva v hodnotě přibližně 598 miliard USD. Další informace najdete na stránkách www.apollo.com.

Foto –
https://mma.prnewswire.com/media/2166570/Univar_Solutions_Inc.jpg

Foto –
https://mma.prnewswire.com/media/2166571/Univar_Solutions_Inc_2.jpg

Foto –
https://mma.prnewswire.com/media/2166572/Univar_Solutions_Inc_3.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1094780/UnivSol_Logo.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2032494/Apollo_Logo.jpg

KONTAKTY: KONTAKT NA SPOLEČNOST UNIVAR SOLUTIONS: Vztahy s médii: Dwayne Roark, +1-331-777-6031, mediarelations@univarsolutions.com, nebo KONTAKTY PRO APOLLO: globální vedoucí oddělení pro vztahy s investory: Noah Gunn, +1-212-822-0540, IR@Apollo.com, globální vedoucí oddělení pro styk s veřejností: Joanna Rose, +1-212-822-0491, Communications@Apollo.com