Společnost Tuya Smart sdílí poznatky z první linie, aby podpořila diskusi o kybernetických normách v Evropě

Haag (Nizozemsko) 22. března 2024 (PROTEXT/PRNewswire) – Společnost Tuya Smart (NYSE: TUYA, HKEX: 2391), globální poskytovatel služeb pro vývojáře Internetu věcí, se podělila o své poznatky z první linie na fóru o kybernetických normách, které společně uspořádaly Výzkumné centrum pro globální správu kyberprostoru (RCGCG) a Správa kybernetické bezpečnosti Leidenské univerzity na podporu dalšího rozvoje diskusí o regulaci kybernetické bezpečnosti v Evropě.

Na fóru se sešli odborníci na kybernetickou bezpečnost a mezinárodní vztahy z různých institucí, organizací a podniků, aby prohloubili diskusi o regulaci kybernetické bezpečnosti v Evropě z globálního hlediska. Odborníci a profesionálové z Evropského institutu bezpečnostních studií, Leidenské univerzity – Institutu pro bezpečnost a globální záležitosti, DigiChina, Bonnské univerzity, TÜV SÜD a Tuya Smart spolu s hosty zastupujícími programy EU, jako je projekt EU Cyber Direct-EU Cyber Diplomacy Initiative a Haagský program pro mezinárodní kybernetickou bezpečnost, probírali nedávný pokrok v budování kybernetických norem v Evropě a možnosti regulace legislativy EU v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Na sympoziu se rozebírali kybernetické normy mezi EU a Čínou se zaměřením na implementaci 11 norem stanovených pracovní skupinou OEWG do globálních postupů správy kyberprostoru, zkoumání následných kroků k další implementaci a formování budoucí trajektorie.

Profesor Lu Chuanying, generální tajemník RCGCG, prohlásil: „Pro důkladné pochopení stávající regulace a návrhů je nutné spojit různé pohledy akademických i odborných osobností. Toto fórum má zásadní význam pro rozvoj vztahů mezi EU a Čínou v oblasti kybernetické bezpečnosti a pro globální rozvoj standardních kybernetických norem, které umožní realizaci spravedlivého a bezpečného digitálního ekosystému.“

Rychlý rozvoj technologií internetu věcí s rozmanitými produkty internetu věcí a různými bezpečnostními standardy představuje překážku pro vytvoření spolehlivého základu zabezpečení. Podniky čelí výzvám vyplývajícím z přísných zásad, technologické složitosti a geopolitického napětí.

„Překonání těchto výzev vyžaduje komplexní strategii, která zahrnuje národní správu, inovativní řešení na podnikové úrovni a globální spolupráci,“ vysvětluje vedoucí PR ředitel společnosti Tuya Smart Holmes Chen.

Společnost Tuya Smart na fóru představila svůj holistický přístup k vedení kybernetické bezpečnosti. Společnost byla za své osvědčené postupy v oblasti kybernetické bezpečnosti oceněna v bílé knize o globální bezpečnosti IoT z roku 2022, kterou společně připravily RCGCG a ioXt, globální standard pro bezpečnost IoT.

Úsilí společnosti Tuya se projevilo v plné míře – od získání mezinárodních bezpečnostních certifikátů třetích stran až po vytvoření bezpečnostního týmu Tuya. Společnost také zřídila šest datových center po celém světě, aby zajistila rychlé a spolehlivé služby pro svou globální zákaznickou základnu.

V době, kdy se zvyšují požadavky na ochranu osobních údajů a transparentnost, je pro společnost Tuya stále důležitější soustředit se na dodržování předpisů a bezpečnost.

Společnost Tuya prokázala své schopnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany dat na celosvětové scéně prostřednictvím programu auditu SOC 2 společnosti Ernst & Young. Splnila regionální standardy a získala od společnosti TrustArc potvrzení o shodě s nařízeními GDPR a CCPA. Pokud jde o bezpečnost výrobků, společnost Tuya získala certifikáty TÜV SÜD EN 303645 a NIST IR 8259A, což dokazuje její závazek k zabezpečení výrobků.

Na fóru se také zdůraznilo globální partnerství společnosti Tuya s TÜV SÜD, které vyniká v oblasti školení, auditů, testování a certifikace, jakož i spolupráce se společností Amazon Web Services (AWS) na vytvoření „Collaborative Security Lab“, která se zaměřuje na poskytování řešení pro celé odvětví, posilování bezpečnosti, schopnosti dodržování předpisů a technologické inovace v odvětví internetu věcí.

Diskuse na fóru se týkala také nejnovějších pokroků v evropské legislativě a probírala se témata Aktu EU o kybernetické bezpečnosti a Evropského aktu o kybernetické odolnosti. Tyto rozhovory měly zásadní význam pro lepší pochopení vyvíjejícího se prostředí bezpečnosti a dodržování předpisů s cílem posílit mezinárodní spolupráci a motivovat výrobce internetu věcí k rozvoji osvědčených postupů v rámci globálního ekosystému internetu věcí.

 

KONTAKT: Ge Bai, 502114262@qq.com

 

PROTEXT